Διάγνωση Μαθησιακών Ικανοτήτων & Μαθησιακών Δυσκολιών

Διαγνωστική μέθοδος που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως  9 ετών  αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά.  Σταθμίστηκε στο Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και αποτελεί το μόνο τεστ μαθησιακών δυσκολιών που είναι σταθμισμένο στην Ελλάδα.

Το Αθηνά Τεστ είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης και δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης. Αποτελείται από μία σειρά επιμέρους διαγνωστικών δοκιμασιών, οι οποίες ολοκληρώνονται σε 3 συνεδρίες. Οι δοκιμασίες αυτές αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών αντιληπτικώννοητικών καιψυχογλωσσικών διεργασιών. Οι δοκιμασίες αυτές ελέγχουν και αξιολογούν πλευρές της ανάπτυξης του παιδιού που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχολική μάθηση και προσαρμογή.

Ο πιστοποιημένος σύμβουλος παρέχει γραπτή αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων, μέσω της αξιολόγησης των οποίων μπορεί να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και που χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης. Πρέπει να επισημανθεί ότι πλέον είμαστε σε θέση με βάση τα αποτελέσματα του Αθηνάτεστ να σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης.

Το Αθηνά Τεστ αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται σε παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια- χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο . Καλύπτει πρωτίστως παιδιά ηλικίας 5 έως και 9 ετών (δηλαδή Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά μπορεί να χορηγηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά.
Το Αθηνά Τεστ είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο και όχι μία διαγνωστική δοκιμασία,  δηλαδή δε διερευνά τα αίτια αλλά αξιολογεί τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες τη συγκεκριμένη στιγμή. Μετά την αξιολόγηση και αφού κριθεί απαραίτητο, μπορεί να εφαρμοστείεξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο.

Υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις εάν η μαθησιακή δυσκολία δεν διαγνωστεί σε μικρή ηλικία;

Ναι. Είναι  σημαντικό να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα εμπόδια που δεν αφήνουν το παιδί να μάθει αποτελεσματικά. Διαφορετικά, η μάθηση γίνεται μια επίπονη διαδικασία τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς. Ο μαθητής ταλαιπωρείται χωρίς να  αναπτύσσει τις ικανότητές  του ενώ ο γονέας απελπίζεται από την μαθησιακή του επίδοση. Σταδιακά, ο μαθητής χάνει την αυτοπεποίθησή του αλλά και την επιθυμία για μάθηση.

 Όταν δεν αντιμετωπιστεί η μαθησιακή δυσκολία στο Δημοτικό μπορεί να βελτιωθεί  η επίδοση του μαθητή στο γυμνάσιο;

Οι  σχολικές  απαιτήσεις  στο γυμνάσιο  είναι  περισσότερες και ο βαθμός δυσκολίας  των μαθημάτων  μεγαλύτερος. Ο μαθητής που εμφανίζει κάποια μαθησιακή δυσκολία  προσπαθεί  να ανταποκριθεί  στις απαιτήσεις του  σχολείου αλλά συχνά αδυνατεί επειδή τα μαθησιακά κενά έχουν συσσωρευτεί.

   Τα εξατομικευμένα προγράμματα Διορθωτικής Αγωγής που εφαρμόζουμε στο Κέντρο μας είναι βασισμένα στην έγκυρη και άμεση  των δυσκολιών ανάγνωσης , γραφής , ορθογραφημένης γραφής και κατανόησης που εμφανίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η  στοχευμένη και δομημένη παρέμβαση προσφέρει τον μεγαλύτερο βαθμό αποτελεσματικότητας!

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση