Διαφοροποίηση στη σχολική τάξη

Τι είναι η διαφοροποιημένη μάθηση;

Η Διαφοροποιημένη μάθηση είναι η διδασκαλία που δε σχεδιάζεται με βάση τις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή, αλλά μεριμνά για όλους τους μαθητές (Παντελιάδου, 2000).

Διδακτικές στρατηγικές

Η διαφοροποίηση για να επιτευχθεί έχει ανάγκη από ορισμένες διδακτικές στρατηγικές, δηλαδή από διδακτικά μοντέλα τα οποία βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να μεταδώσουν τις γνώσεις. Ας γνωρίσουμε κάποιες διδακτικές στρατηγικές που είναι εφικτό να εφαρμοστούν μέσα σε μία σχολική τάξη.

  • Σταθμοί διδασκαλίας, όπου οι μαθητές εργάζονται συγχρόνως σε διαφορετικά σημεία μέσα στην τάξη πάνω σε διαφορετικές εργασίες.

 

  • Ημερήσιες διατάξεις. Ο εκπαιδευτικός ετοιμάζει κατάλογο εργασιών για κάθε μαθητή ξεχωριστά, που πρέπει να ολοκληρωθούν σε συγκεκριμένο χρόνο.

 

  • Σύνθετη διδασκαλία. Οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά σε μικρές ομάδες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα διάφορα ακαδημαϊκά επίπεδα.

 

  • Τροχιακές μελέτες. Είναι ανεξάρτητες μελέτες οι οποίες περιστρέφονται γύρω από μία ιδέα-θέμα. Οι μαθητές επιλέγουν μόνοι τους τα θέματα. Στοχεύουν στην εξισορρόπηση των ομοιοτήτων και των διαφορών σε μαθητές μέτριου επιπέδου, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους μαθητές.

 

  • Κέντρα μάθησης, δηλαδή ένας χώρος μέσα στην τάξη όπου υπάρχουν διάφορα εποπτικά μέσα και δραστηριότητες για τη διδασκαλία μιας έννοιας ή δεξιότητας.

 

  • Σημεία αφόρμησης. Είναι μία στρατηγική η οποία σχεδιάζεται με βάση τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης.

 

 

  • Διαβαθμισμένες δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός διαβαθμίζει τις δραστηριότητές του σε διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας, ώστε όλοι οι μαθητές να επικεντρωθούν σε βασικές έννοιες ή δεξιότητες.

 

  • Μαθησιακά συμβόλαια. Πρόκειται για μία συμφωνία ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το μαθητή. Τα Μαθησιακά Συμβόλαια παρέχουν ορισμένες ελευθερίες στους μαθητές σχετικά με την κατάκτηση ιδεών, τις οποίες ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να κατανοήσουν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 

Οι στρατηγικές διδασκαλίας  της  διαφοροποιημένης μάθησης μπορούν να

αλλάξουν τον τρόπο διδασκαλίας!


Βιβλιογραφία:

Παντελιάδου Σ. (2000). Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Tomlinson C. (2010). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

 

Νίνου Ευγενία

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση