Διορθωτική Αγωγή Μαθησιακών Δυσκολιών

 

Ποιος, πού και γιατί!!

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία , δυσαναγνωσία , δυσαριθμησία) χρειάζονται εξειδικευμένη και στοχευμένη προσέγγιση. Η υποστήριξη στα σχολικά μαθήματα διαφέρει  από τα προγράμματα παρέμβασης των μαθησιακών δυσκολιών. Οι ερευνητές των Μαθησιακών Δυσκολιών και μερικοί από τους σημαντικότερους  στη συμβολή της θεραπευτικής διαδικασίας (Πόρποδας, Παντελιάδου, Τζιβινίκου, Τζουριάδου , Αντωνίου κ.α ) υποστηρίζουν  ότι η ειδικότητα του ειδικού παιδαγωγού  πρώτα από όλα και στη συνέχεια οι άλλες ειδικότητες (λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, απλοί εκπαιδευτικοί ) ,   αποτελεί την κατάλληλη ειδικότητα για να αξιολογήσει , σχεδιάσει και εφαρμόσει πρόγραμμα παρέμβασης εξατομικευμένα και στοχευμένα στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Ο σχεδιασμός ενός ΣΑΔΕΠΕΑΕ (στοχευμένο, ατομικό , δομημένο, ενταξιακό πρόγραμμα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης)   μπορεί να οργανωθεί και να υλοποιηθεί μόνο υπό την επίβλεψη ενός ειδικού παιδαγωγού.

Ο ειδικός παιδαγωγός όμως πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις και να διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να είναι αποτελεσματικό το έργο του.

Πριν επιλέξετε έναν ειδικό παιδαγωγό αναρωτηθείτε αν έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

  • Είναι ικανός να σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού σας, καθώς και για τη διαδικασία της εκπαιδευτικής παρέμβασης, καθησυχάζοντάς σας σε σχέση με όσα σας απασχολούν . Διαθέτει δηλαδή την κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση για να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήσει ;
  • Είναι πρόθυμος κάθε στιγμή να απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία σας και το κάνει με τρόπο κατανοητό και σαφή.
  • Σας συμπεριλαμβάνει στον σχεδιασμό του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος του παιδιού σας και στη λήψη αποφάσεων για την πρόοδό του. Σας δίνει γραπτώς ή προφορικά τη στοχοθεσία του προγράμματος παρέμβασης.
  • Eπιθυμεί και επιδιώκει την εμπλοκή σας στην εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού, δίνοντάς σας σαφείς συμβουλές και οδηγίες για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να το βοηθήσετε. Σας ενημερώνει αναλυτικά για το τι δούλεψε με το παιδί σας σε κάθε συνεδρία.
  • Είναι ήρεμος, ζεστός και τρυφερός με το παιδί. Δημιουργεί έτσι ένα κλίμα ασφάλειας, χωρίς να δημιουργεί στο παιδί πρόσθετο άγχος κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Ρωτήστε το παιδί σας , θέλει να συνεργάζεται μαζί με την ειδική παιδαγωγό, περνάει όμορφα μαζί της/του.
  • Είναι δημιουργικός και εφευρετικός ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας που θα χρησιμοποιήσει. Χρησιμοποιεί σύγχρονο και εξειδικευμένο υλικό;
  • Παραμένει σταθερός στο εξατομικευμένο ατομικό πρόγραμμα που έχει συντάξει με τη βοήθεια των γονέων. Εμμένει στους στόχους που έχουν τεθεί και ενημερώνει τους γονείς για την πρόοδο του παιδιού τους αναφορικά με αυτούς.

Είναι ευέλικτος, όταν κρίνεται απαραίτητο. Είναι σε θέση να αναπροσαρμόζει τη διδασκαλία του, τους στόχους, τις μεθόδους ή το εποπτικό υλικό, όταν αυτά αποδεικνύονται αναποτελεσματικά, και να επαναξιολογεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα του μαθητή.

Τέλος, συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, αντλώντας και δίνοντας πληροφορίες για το παιδί, καθώς δεν ξεχνάει ότι πάνω απ’ όλα ο μαθητής είναι μέλος μιας τάξης και ότι κύριος στόχος όλων θα πρέπει να είναι η κοινωνική και η εκπαιδευτική ένταξή του σε αυτήν.

 

Μάρθα Ι.Ηλιοπούλου

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

www.kentro-exelixi.gr

 

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση