Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος μπορούν τώρα εύκολα να αναγνωρισθούν!

Η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Παίδων Αγία Σοφία   δημιούργησε και σταθμίσε σε ελληνικό πληθυσμό την Πρότυπη Αναπτυξιακή Δοκιμασία Ανίχνευσης Διαταραχών Επικοινωνίας «παĩς».

Η Δοκιμασία    ανιχνεύει διαταραχές επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος και διακρίνει από την απλή καθυστέρηση λόγου

-Πρώιμα και έγκαιρα

-Σε παιδιά μικρής ηλικίας (ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών)

-Με ασφαλή και αντικειμενικό τρόπο

-Με φιλικό και ευχάριστο τρόπο για το παιδί

Η Δοκιμασία :

-Χορηγείται από παιδιάτρους, ειδικούς θεραπευτές και επαγγελματίες υγείας, μετά από ειδική εκπαίδευση για τη σωστή χορήγησή της.

– Αποτελείται από τρία τμήματα:

      Α) Ειδικό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται αποκλειστικά στους γονείς και   

           συμπληρώνεται από τους ίδιους.

      Β) Ειδικές ερωτήσεις που θέτει στους γονείς ο εξεταστής με συγκεκριμένο τρόπο.

      Γ) Δοκιμασία την οποία χορηγεί ο εξεταστής στο ίδιο το παιδί.

-Λαμβάνει υπ’ όψιν ως μεταβλητή και την ηλικία του εξεταζόμενου  παιδιού.

 

Αποτελεί την μοναδική δοκιμασία που υπάρχει για τη διαφοροδιάγνωση της αναπτυξιακής καθυστέρησης ανάπτυξης του λόγου από τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Το Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου ‘’Εξέλιξη’’ στη Σπάρτη Λακωνίας αποτελεί το μοναδικό Κέντρο που διαθέτει το εξειδικευμένο εργαλείου που διαμόρφωσαν στη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.  Μπορεί να αναγνωρίσει και να διακρίνει άμεσα και έγκυρα! Ενημερωθείτε!

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση