Ο ρόλος του Ειδικού Παιδαγωγού στην αντιμετώπιση των Μαθησιακών δυσκολιών

Ο Ειδικός Παιδαγωγός ή αλλιώς Ειδικός Εκπαιδευτικός ασχολείται με άτομα που παρουσιάζουν ειδικές ανάγκες, με απώτερο στόχο την ακαδημαϊκή και μετέπειτα επαγγελματική τους επιτυχία, καθώς και τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό σύνολο. Ειδικότερα αποτελεί το πρόσωπο ‘κλειδί’ στην αποκατάσταση της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας ,αφού με τη συστηματική του παρέμβαση αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα
στη διαγνωστική ομάδα   και την εκπαιδευτική πράξη.

 Ο Ειδικός Παιδαγωγός παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά γνώσης μέσω ενός «διαφορετικού» τρόπου διδασκαλίας. Είναι βεβαίως σημαντικό, πρωτίστως να προηγηθεί μια πολυθεματική αξιολόγηση των μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού, ώστε ο Ειδικός Παιδαγωγός να διαμορφώσει ένα λεπτομερές ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης . Λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαίτερες γλωσσικές ικανότητες και τη μοναδικότητα   του κάθε παιδιού ο Ειδικός Παιδαγωγός καταρτίζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης.

   Οι στόχοι που καλείται να επιτύχει μέσω του προγράμματος αυτού είναι να διδαχθεί το παιδί τεχνικές για την ανάπτυξη των μηχανισμών της ανάγνωσης και της κατανόησης αλλά και της μαθηματικής ικανότητας, μνημονικές τεχνικές καθώς και τεχνικές για αποτελεσματικότερη μελέτη, ώστε να ενεργοποιηθούν οι γνωστικές του δεξιότητες, να ενισχυθεί η δημιουργικότητά του και να τονωθεί η αυτοεκτίμησή του για τις μαθησιακές του ικανότητες.

Η διδασκαλία που παρέχει ο Ειδικός Παιδαγωγός λειτουργεί σε κλιμακωτή μορφή «σκαλωσιά», ώστε να επιτυγχάνονται άμεσα και καλά αποτελέσματα που θα βοηθήσουν παράλληλα στην εμψύχωση του παιδιού. Ο τρόπος διδασκαλίας των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει επιπρόσθετα να λαμβάνει υπόψη του και τη ψυχοσύνθεση του παιδιού. Ο Ειδικός Παιδαγωγός παίζει σπουδαίο ρόλο όχι μόνο στη μεταφορά γνώσης, αλλά και στο «ξεκλείδωμα» των συναισθημάτων του παιδιού μέσα από τη διαδικασία της  μάθησης.

Επιπλέον εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της επίδρασης του άμεσου περιβάλλοντος του παιδιού. (οικογένεια , σχολείο). Ο Ειδικός Εκπαιδευτικός αποτελεί τον συνδετικό κρίκο σχολείου και οικογένειας. Είναι αυτός που θα συμβουλέψει, θα στηρίξει και θα καθοδηγήσει τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Είναι αυτός που θα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα για το μαθησιακό επίπεδο που βρίσκεται το παιδί τους, για τα στάδια εξέλιξής του και για τους τρόπους αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού. Οι γονείς δεν χρειάζεται να βιώνουν περισσότερες ενοχές από όσες ήδη νιώθουν. Χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση και στήριξη γύρω από το πώς η ποιότητα της σχέσης «γονέα-παιδιού» μπορεί να αξιοποιηθεί, βοηθώντας την υγιή γνωστική και συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού τους. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, ο Ειδικός Εκπαιδευτικός τους συμβουλεύει για το πώς να ανιχνεύουν μαθησιακά ή άλλα γλωσσικά προβλήματα και με ποιες μεθόδους και στρατηγικές θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να στηρίξουν το παιδί μέσα στην τάξη τους.

 Είναι λοιπόν προφανές από τα παραπάνω, πως ο Ειδικός Παιδαγωγός με την εξειδικευμένη του γνώση, την εμπειρία του αλλά και την αγάπη του για το έργο του και τα παιδιά είναι ο πλέον κατάλληλος για να τους μεταδώσει τις απαιτούμενες για την ηλικία τους γνώσεις  αλλά και να τα βοηθήσει να αναπτυχθούν πνευματικά και κοινωνικά μέσα από τη διαδικασία της μάθησης.

Της Μάρθας Ηλιοπούλου

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Εξειδικευμένη στην Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

www.kentro-exelixi.gr

 

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση