Προσεγγίζοντας τα προβλήματα

Τελικά πώς λύνονται τα προβλήματα;

Η επίλυση προβλημάτων είναι ένα μαθηματικό φαινόμενο που ταλανίζει όχι μόνο τους μαθητές, αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Συχνά αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να παρουσιάσουμε τα προβλήματα, ώστε να μάθουμε τα παιδιά να σκέφτονται και να χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για την αναπαράσταση των μαθηματικών ιδεών.

Οι μαθητές διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το επίπεδο ετοιμότητας. Γι’ αυτό το λόγο θα ήταν ορθότερο να τους επιτρέπεται να επιλύουν τα προβλήματα χρησιμοποιώντας στρατηγικές που θα προκύπτουν από τις ίδιες τους τις ιδέες (Vad de Walle, 2017). Για να διευκολυνθεί η ενασχόληση των μαθητών με τη σκέψη της επίλυσης προβλημάτων μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς οι εξής μέθοδοι:

  • Χρήση οπτικών βοηθημάτων ή γραφικών οργανωτών.
  • Να γίνεται χρήση διαφορετικών, κάθε φορά χειραπτικών υλικών.
  • Ανάπτυξη κατάλληλων πλαισίων.
  • Να παρουσιάζονται παραδείγματα και αντιπαραδείγματα.
  • Δημιουργία μικρών ομάδων ανάλογα με τα γνωστικά ελλείμματα των μαθητών, ώστε να τεθούν τα θεμέλια της γνώσης για τις νέες έννοιες.
  • Εάν υπάρχουν στο σχολικό περιβάλλον μαθητές δίγλωσσοι, θα ήταν ωφέλιμο να προσφέρεται κείμενο ή συμπληρωματικό υλικό στη μητρική γλώσσα των παιδιών, που να συνδράμει στην καλύτερη κατανόηση.
  • Να στηθούν κέντρα μάθησης για προσέγγιση των μαθηματικών.
  • Κάρτες με τα αριθμητικά σύμβολα.
  • Κάρτες βημάτων επίλυσης προβλημάτων.
  • Πίνακας κατηγοριοποίησης όρων.

Με αυτές τις μεθόδους δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να συνδέσουν τις ιδέες τους μεταξύ τους, να δομήσουν σχηματικά την πληροφορία του μαθήματος και να αναπτύξουν τη μαθηματική σκέψη που χρειάζεται, ώστε να μπορέσουν να περιπλανηθούν με ασφάλεια και σιγουριά στον κόσμο των προβλημάτων.

Δώστε την ευκαιρία στους μαθητές σας να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές και γίνεται βοηθοί τους σε αυτό το δύσβατο δρόμο!!

Βιβλιογραφία

Van de Walle, J., Lovin, L., Karp, K., Bay – Williams, J. (2017). Μαθηματικά από το Νηπιαγωγείο ως το γυμνάσιο. Αθήνα: Gutenberg.

Παιδαγωγός Διαφοροποιημένης Μάθησης

Νίνου Ευγενία

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση