Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού στην αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών

Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού στην αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών

Ο Ειδικός Παιδαγωγός ή αλλιώς Ειδικός Εκπαιδευτικός ασχολείται με άτομα που παρουσιάζουν ειδικές ανάγκες, με απώτερο στόχο την ακαδημαϊκή και
Διαβάστε περισσότερα…