Διάγνωση Μαθησιακών Ικανοτήτων & Μαθησιακών Δυσκολιών

Διάγνωση Μαθησιακών Ικανοτήτων & Μαθησιακών Δυσκολιών

Διαγνωστική μέθοδος που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως  9 ετών  αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα
Διαβάστε περισσότερα…