Στρατηγικές μάθησης για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στρατηγικές μάθησης για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Οι  Μαθησιακές  Δυσκολίες  αποτελούν  την  πολυπληθέστερη  κατηγορία  ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και απασχολούν σημαντικό αριθμό μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και ερευνητών από
Διαβάστε περισσότερα…