Διάγνωση Μαθησιακών Ικανοτήτων & Μαθησιακών Δυσκολιών

Διάγνωση Μαθησιακών Ικανοτήτων & Μαθησιακών Δυσκολιών

Διαγνωστική μέθοδος που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως  9 ετών  αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα
Διαβάστε περισσότερα…

Στρατηγικές μάθησης για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στρατηγικές μάθησης για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Οι  Μαθησιακές  Δυσκολίες  αποτελούν  την  πολυπληθέστερη  κατηγορία  ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και απασχολούν σημαντικό αριθμό μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και ερευνητών από
Διαβάστε περισσότερα…