ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ο όρος κοινωνική ανάπτυξη αναφέρεται  στην ικανότητα των ανθρώπων να δημιουργούν και να διατηρούν ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις και προσδιορίζει την
Διαβάστε περισσότερα…