• PLS-3 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
  Το Pls – 3 είναι ένα τεστ που χρησιμοποιείται για τυχόν καθυστερήσεις στην ακουστική κατανόηση, λεκτική ικανότητα και την άρθρωση. Είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης το οποίο χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει τις εκφραστικές και γλωσσικές δεξιότητες. Επίσης αξιολογεί συμπεριφορές οι οποίες θεωρούνται πρόδρομοι της γλώσσας μας. Η υποκλίμακα ακουστική κατανόηση χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων του παιδιού στους τομείς της προσοχής, της σημασιολογίας (πλαίσιο) – λεξιλόγιο και έννοιες, της δομής – μορφολογίας και στο συντακτικό και τις δεξιότητες σκέψης. Η υποκλίμακα εκφραστική επικοινωνία χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της γλώσσας στους τομείς της φωνητικής ανάπτυξης, της κοινωνικής επικοινωνίας, της σημασιολογίας (περιεχόμενο), της μορφολογίας – συντακτικού και τις δεξιότητες σκέψης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μεγαλύτερα παιδιά τα οποία λειτουργούν εξελικτικά σε ηλιακό εύρος των μικρών παιδιών. Επίσης χρησιμοποιείται για παιδιά με σοβαρή καθυστέρηση στην ανάπτυξη, βαριές σημαντικές βλάβες και προβλήματα ακοής.
 • ΜέταΦΩΝ
  Το τεστ ΜέταΦΩΝείναι ένα σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης για την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών στην ανάγνωση και στη γραφή.
 • Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης
  Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη. Στόχος της είναι ο καθορισμός των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διαταραχές επικοινωνίας και η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος.
 • Σημασιολογικοί Σύνδεσμοι
  Ένα ανεπίσημο αξιολογητικό υλικό για τη σημασιολογία της Ελληνικής γλώσσας που μπορεί να εφαρμοστεί σε παιδιά και ενήλικες με αναπτυξιακές ή επίκτητες γλωσσικές δυσκολίες. Χρησιμοποιείται και ως θεραπευτικό υλικό. Είναι ιεραρχημένο σε 11 ενότητες, σταδιακά αυξανόμενων γλωσσικών απαιτήσεων. Οι εικόνες που περιέχει είναι ασπρόμαυρα σκίτσα Rebus, ρήματα και ουσιαστικά, κατάλληλα για παιδιά και ενήλικες. Περιέχει επίσης και κενούς κύκλους για φωτοτύπηση και προσαρμογή σε ατομικό επίπεδο.
 • Δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου
  Η «Δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου», αποτελεί την ελληνική έκδοση του Word Finding Vocabulary Test (4η έκδοση) της C. Renfrew. Η δοκιμασία αποτελείται από 50 εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά. Οι εικόνες αυτές επιλέχθηκαν και κατατάχθηκαν σε αναπτυξιακή σειρά για παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών. Ο έννοιες που απεικονίζονται προέρχονται από καθημερινά αντικείμενα, γνωστές κατηγορίες αντικειμένων, έννοιες από παιδικά παραμύθια και παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα. H έκδοση της «Δοκιμασίας εκφραστικού λεξιλογίου», δοκιμασίας σταθμισμένης για την Ελληνική, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της ποιότητας παροχής κλινικών υπηρεσιών στη χώρα μας: συνοδεύεται από λεπτομερή ψυχομετρική ανάλυση ενώ παράλληλα είναι απλή στη χρήση και σύντομη. Μπορεί να αποτελέσει, κατά συνέπεια, αξιόπιστο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης, καθιστώντας εφικτή την ακριβή μέτρηση των λεξιλογικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 4-8. Ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια το ζητούμενο, γίνεται πλέον η πραγματικότητα.
 • EΙΚΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ – Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας
  Η δοκιμασία εστιάζεται στην ενιαία αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας: πρώτον της μορφοσύνταξης, εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων και δεύτερον, της πραγματολογίας, εξετάζοντας την πληροφοριακή επάρκεια, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες. Η ολιγόλεπτη χορήγηση της δοκιμασίας καθιστά εφικτή την αξιολόγηση σε πληθυσμούς παιδιών με αναπτυξιακά προβλήματα.
 • Προαναγράφω
  Το Προαναγράφω είναι ένα νέο αξιόλογο υλικό προσχολικής προετοιμασίας που ετοίμασαν η Β. Ζακοπούλου και η κ. Ε. Τσαρουχά, σε συνεργασία με το Τμήμα Λογοθεραπείας Ιωαννίνων. Το υλικό του Προαναγράφω είναι προσεκτικά επιλεγμένο, ευχάριστο για τα παιδιά ευέλικτο στην εφαρμογή του και προσφέρεται κυρίως για να εκπαιδεύσει αλλά και για αξιολογήσει τα παιδιά σε τομείς δεξιοτήτων, καθοριστικών για τη σχολική ετοιμότητα. Το υλικό περιλαμβάνει ένα σύνολο εβδομήντα εννέα (79) ασκήσεων σε τρεις κυρίως τομείς, δηλαδή στην ψυχοκινητικότητα, τη μνήμη και τη γραφο-φωνολογία. Σε όλους τους τομείς, επιχειρούμε να θέσουμε ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό στόχο ανά επιμέρους τομέα. Μακροπρόθεσμος στόχος της εφαρμογής του υλικού είναι η κατάκτηση της επαρκούς επίδοσης ανά άσκηση. Ως επαρκής θεωρείται η επίδοση όταν το παιδί έχει κατακτήσει τις τρεις κατηγορίες στόχων ανά άσκηση.
 • Ανιχνευτική Δοκιμασία ΠΑΙΣ
  Μία νέα αναπτυξιακή δοκιμασία, η δοκιμασία «Παĩς», έρχεται για να διευκολύνει τη διάγνωση παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος ήδη από τα δύο πρώτα χρόνια ζωής.
 • MAKATON
  Το πρόγραμμα MAKATON είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο επικοινωνιακό – γλωσσικό πρόγραμμα που υποστηρίζει συνολικά τις δεξιότητες επικοινωνίας λόγου και ομιλίας, με ομιλία, νοήματα και σύμβολα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών. Το Makaton είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα και μπορεί να υποστηρίξει ανθρώπους, τους οποίους το επικοινωνιακό και γλωσσικό έλλειμμα εμποδίζει σημαντικά στο να αλληλεπιδράσουν κατάλληλα με τον περιβάλλοντα κόσμο. Η φιλοσοφία του προγράμματος, για να στηρίξει τις ελλιπείς επικοινωνιακές και γλωσσικές δομές των αιτούντων, είναι η ενίσχυση των επικοινωνιακών και γλωσσικών  δομών με εκπαιδευτικά μέσα  που βασίζονται σε οπτικά μοντέλα.
 • ΜεταΦΩΝ Τεστ
  Είναι το πρώτο τεστ στο είδος του στον Ελληνικό χώρο. Πρόκειται για ένα έγκυρο και αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο, σταθμισμένο πανελλαδικά, που σκοπό έχει την αξιολόγηση των μεταφωνολογικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας για την ανίχνευση των δυσκολιών στο γραπτό λόγο, δηλαδή την πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών.
  Η φωνολογική επίγνωση, αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων. Το 30% των παιδιών στην προσχολική ηλικία παρουσιάζει δυσκολίες σε αυτόν το γλωσσικό τομέα.
  Πιθανά φωνολογικά ελλείμματα κατά την προσχολική ηλικία συνδέονται άμεσα με αδυναμίες στην ανάγνωση και στη γραφή.
  Δυσκολίες στο γραπτό λόγο έχουν ως συνέπεια δυσκολίες στην πρόσβαση σε πλήθος γνωστικών αντικειμένων της σχολικής μάθησης, μιας και κυρίαρχο όχημα προσέγγισης της μαθησιακής διαδικασίας είναι η γλώσσα.
  Το ΜεταΦΩΝ Τεστ χρησιμεύει στον έγκαιρο εντοπισμό τους.
  Οι ηλικίες των παιδιών που μπορούν να αξιολογηθούν είναι από 3,10 – 7 ετών