Έχεις το δικαίωμα μετεγγραφής;

Έχεις το δικαίωμα μετεγγραφής;

Έχεις ξεκινήσει να σκέφτεσαι ως μελλοντικό σου ενδεχόμενο τη μετεγγραφή; Πάμε λοιπόν να δούμε παρακάτω κάποια βασικά κριτήρια που πρέπει να πληροίς για να αιτηθείς τη μετεγγραφή σου…

 

  • Κατηγορίες μετεγγραφής:
  1. Μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων
  2. Μετεγγραφή αδελφών (προπτυχιακό επίπεδο)
  3. Μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών
  4. Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή

 

  • Γενική προϋπόθεση μετεγγραφής (ισχύει σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις):

*** Σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία των Τμημάτων, όπως επίσης και αντιστοιχία έτους σπουδών ανάμεσα στο Τμήμα προέλευσης και στο Τμήμα μετεγγραφής.

***Επίσης προϋπόθεση για τη  μετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις βάσει οικονομικών κριτηρίων και αδελφών (σε προπτυχιακό επίπεδο) αποτελεί η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο επιθυμείτε να γίνει η μετεγγραφή.

 

Τι είναι η «βάση μετεγγραφής;» à αποτελεί τον αριθμό των μορίων που προκύπτει από τον αριθμό μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος ΑΕΙ/ΑΕΑ αφαιρώντας τον αριθμό των 2.750 μορίων.

 

  • Αδυναμία μετεγγραφής:
  1. Από τη διαδικασία μετεγγραφής ή μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου του αιτούντος αποκλείονται οι παρακάτω:

-όσοι έχουν υπερβεί το ανώτατο χρονικό όριο σπουδών

-όσοι έχουν πάρει μετεγγραφή ή μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου

-όσοι έχουν διακόψει με δική τους αίτηση τη φοίτηση τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή αυτή, εκτός αν οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε άλλους λόγους ανωτέρας βίας

-όσοι έχουν εισαχθεί  στα ΑΕΙ/ΑΕΑ ως τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού, αλλοδαποί αλλογενείς, υπότροφοι ομογενείς, αθλητές που εισήχθησαν λόγω διάκρισης, όσοι έχουν εισαχθεί σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις και όσοι έχουν εγγραφεί σε ξενόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής.

  1. Αποκλείεται επίσης η μετεγγραφή μεταξύ Τμημάτων ΑΕΙ με έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα

 

  • Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

 

àΟ φοιτητής που έχει 1 ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το 1ο έτος  έχοντας τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα ΑΕΙ/ΑΕΑ τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο όμως και σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαμένουν μόνιμα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας

Β) τα αδέλφια συμπεριλαμβανομένου αυτού που κάνει την αίτηση , δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν ξεπεράσει το ανώτατο χρονικό όριο σπουδών

Γ)το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει τις  12.500 ευρώ

à  Οι μετεγγραφές του παρόντος πραγματοποιούνται καθ’υπέρβαση του ποσοστού 15%

 

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση