Έχει απαλλαγή από τις γραπτές εξετάσεις ; Τι σημαίνει αυτό ;

Η διάγνωση του μαθητή με Δυσλεξία  παρουσιάζει το ατομικό προφίλ του μαθητή και προτείνει τους τρόπους αξιολόγησης του. Με βάση τα οριζόμενα της νομοθεσίας, οι μαθητές με Δυσλεξία δικαιούνται αντικατάσταση των γραπτών εξετάσεων μέσω των προφορικών εξετάσεων. Η απαλλαγή από τις γραπτές εξετάσεις δε ταυτίζεται όμως με την επιείκεια και την έλλειψη ουσιαστικής αξιολόγησης, αλλά προτείνει διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης . Η διαδικασία της αξιολόγησης και η δυνατότητα απαλλαγής από γραπτές εξετάσεις απαιτεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του μαθητή και των δυνατοτήτων του.

Η απαλλαγή από τις γραπτές εξετάσεις , δεν είναι αυτή που θα προσφέρει απλόχερα τους βαθμούς στου μαθητές ειδικά στη Γ’’ λυκείου. Αποτελεί το μέσο αξιολόγησης της επίδοσης τους και πρέπει να αντιμετωπίζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα.  Είναι γνωστό ότι  οι εξετάσεις και το εξεταστικό σύστημα δεν ευνοούν φυσικά το δυσλεξικό µαθητή. Στοιχεία όπως το ότι πρέπει :

  • να γράψει µμέσα στα πλαίσια ενός χρονικού ορίου,
  • να διαβάσει κάτω από πίεση
  • να ανακαλέσει πληροφορίες σχεδόν άµεσα, είναι αυτά που συνήθως βρίσκει δύσκολα ένα δυσλεξικό παιδί.

Η βοήθεια που πρέπει να δοθεί χρειάζεται να είναι εξατομικευμένη  και ειδικά σχεδιασμένη. Η  λέξη κατάλληλη προετοιμασία  είναι το μυστικό της επιτυχίας τους! Η ανάγκη για ενημέρωση των συνθηκών και της διαδικασίας των προφορικών εξετάσεων για τους εφήβους είναι το καλύτερο εργαλείο για να μπορέσουν να επιτύχουν καλύτερη επίδοση. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σχετίζονται με την ενίσχυση των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού λόγου των μαθητών.

Προσομοίωση Πανελληνίων Εξετάσεων

 

  • 1 επί 45λεπτο:Οδηγίες προφορικών εξετάσεων- Πρότυπα Ερωτήσεων –Διαδικαστικά

 

  • 2 ώρες: Δοκιμασία προφορικής εξέτασης –Γραπτή και προφορική απόδοση.

 

 

  • 1επί 45λεπτο : Ανατροφοδότηση- Οδηγίες και προτάσεις βελτίωσης.

 

 

 

 

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση