ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022. ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ.

  • Πότε θα ανακοινωθεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής κάθε τμήματος;

Αν και δεν έχει γίνει ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση, υπολογίζεται ότι η ΕΒΕ των τμημάτων θα ανακοινωθεί όπως και φέτος πριν τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου (πρώτης φάσης).

  • Πως προκύπτει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής;

H ΕΒΕ ορίζεται από το ίδιο το πανεπιστημιακό τμήμα και προκύπτει ως το ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν.

  • Πότε οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να συμπληρώσουν το Α΄ Μηχανογραφικό (πρώτης φάσης) και πόσα τμήματα θα μπορούν να δηλώσουν;

Το Α΄ Μηχανογραφικό δελτίο θα συμπληρωθεί τη χρονική περίοδο που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και θα υπάρχει το δικαίωμα συμπλήρωσης του 10% των σχολών του επιστημονικού πεδίου κάθε υποψηφίου.

  • Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του Α΄ Μηχανογραφικού;

Οι επιτυχόντες του Α΄ Μηχανογραφικού θα ανακοινωθούν πριν τις 15 Αυγούστου και παράλληλα θα ανακοινωθούν και οι κενές θέσεις των σχολών που δηλώθηκαν  στο Α΄ Μηχανογραφικό δελτίο και έτσι μπορούν να συμπληρωθούν στο Β΄ Μηχανογραφικό δελτίο.

  • Πότε θα συμπληρωθεί το Μηχανογραφικό δεύτερης φάσης;

Αφού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης Μηχανογραφικού θα δοθεί ένα περιθώριο 10 ημερών και έπειτα οι υποψήφιοι θα μπορούν να προβούν στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δεύτερης φάσης.

  • Το Μηχανογραφικό δεύτερης φάσης ποιες σχολές θα περιλαμβάνει;

Θα περιλαμβάνει μόνο τμήματα που έχουν κενές θέσεις από το Μηχανογραφικό πρώτης φάσης. Αν για παράδειγμα μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της πρώτης φάσης η Ιατρική δεν έχει κενές θέσεις, τότε δεν θα περιλαμβάνεται στο Μηχανογραφικό δεύτερης φάσης.

  • Ποιοι έχουν το δικαίωμα συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού δεύτερης φάσης;

Δικαίωμα συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού δεύτερης φάσης έχουν όσοι υποψήφιοι δεν εισήχθησαν σε κάποια επιλογή τους στο Μηχανογραφικό πρώτης φάσης.

  • Θα υπάρχει διαφορά στην ΕΒΕ ανάμεσα στο Μηχανογραφικό πρώτης και δεύτερης φάσης;

Η ΕΒΕ κάθε πανεπιστημιακού τμήματος θα είναι ίδια και στις δύο φάσεις των Μηχανογραφικών δελτίων

  • Αν εισαχθώ σε ένα τμήμα μέσω του Μηχανογραφικού δεύτερης φάσης, θα μπορώ να θέσω μετέπειτα αίτημα μετεγγραφής σε κάποιο τμήμα που βρισκόταν στο Μηχανογραφικό πρώτης φάσης;

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Υπουργείου Παιδείας ένας υποψήφιος που κατάφερε να μπει σε κάποιο τμήμα του Μηχανογραφικού δεύτερης φάσης θα μπορεί να θέσει μετέπειτα αίτημα για μετεγγραφή σε κάποιο τμήμα που άνηκε στο Μηχανογραφικό πρώτης φάσης.

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση