Ψυχομετρικές εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές & Σώματα Ασφαλείας: Κατάλληλη προετοιμασία

Κάθε χρόνο όλο και αυξανόμενος είναι ο αριθμός των νέων που επιθυμούν την είσοδο τους στις στρατιωτικές σχολές και σώματα ασφαλείας. Βασική προϋπόθεση για την είσοδο τους παίζουν οι ψυχομετρικές εξετάσεις, οι οποίες αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος των Προκαταρτικών Εξετάσεων που υποβάλλονται όλοι οι υποψήφιοι σε συνδυασμό με τις υγειονομικές εξετάσεις και τα αγωνίσματα.

Πολύ συχνά εμφανίζονται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μια «θολή» εικόνα αναφορικά με το περιεχόμενο και τη δυσκολία των Ψυχομετρικών Εξετάσεων.

Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν γνώση και να διαμορφώσουν μια ξεκάθαρη εικόνα γι’ αυτό το κομμάτι των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η Ψυχομετρική Δοκιμασία γίνεται μπροστά σε Επιτροπή Αξιωματικών. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία -tests Προσωπικότητας- και σε προφορική, για να διαπιστωθεί αν είναι κατάλληλοι ή μη κατάλληλοι για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις ή την Αστυνομία.

 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΓΕΕΘΑ:

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε δύο ημέρες:

 

1η ημέρα:      α. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων

β. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας

2η ημέρα:      γ. Ομαδική αξιολόγηση επαγγελματικών χαρακτηριστικών

δ. Ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν:

Τέσσερα τεστ γνωστικών ικανοτήτων κι ένα τεστ προσωπικότητας:

Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού ΜΕΝΤΩΡ ΤΕΣΤ

Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού ΘΑΛΗΣ ΤΕΣΤ

Τεστ Χωρικού Συλλογισμού ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΣΤ

Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού ΠΛΑΤΩΝ ΤΕΣΤ

Τεστ Προσωπικότητας ΠΡΩΤΕΑΣ ΤΕΣΤ.

Οι Ψυχομετρικές Εξετάσεις είναι μια διαδικασία, μεταξύ των άλλων, όπου ο υποψήφιος  καλείται να περάσει επιτυχώς για την είσοδο του στις σχολές αυτές. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ,όλο  και σε μεγαλύτερο βαθμό, ότι οι Ψυχομετρικές Δοκιμασίες αποτελούν «κόφτη», ματαιώνοντας κάθε προσπάθεια των υποψηφίων. Μόνο το 2012 απέτυχαν με αυτόν το τρόπο 231 υποψήφιοι! Καθώς οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλονται σε ερωτήσεις-παγίδες που σκοπό έχουν ακριβώς να περιορίσουν μεγάλο ποσοστό των ενδιαφερομένων!

Είναι αξιοσημείωτο να τονιστεί ότι πλέον αποτελεί επιτακτική ανάγκη η  στήριξη και η σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση του ενδιαφερόμενου με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία του. Στο κέντρο Αγωγής Παιδιού και Εφήβου «Εξέλιξη», ο υποψήφιος μπορεί να εξοπλιστεί με τις κατάλληλες δεξιότητες για να διαχειριστεί έξυπνα και εύκολα την όλη διαδικασία της Ψυχομετρικής Δοκιμασίας. Παρακολουθώντας το ειδικά οργανωμένο πρόγραμμα για τις ψυχομετρικές εξετάσεις, που διεξάγεται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου στις εγκαταστάσεις μας, στη Σπάρτη και στους Μολάους, από εξειδικευμένους ψυχολόγους. Σεβόμενοι πάντα τις ανάγκες του παιδιού!

Δεν χρειάζεται πλέον ο υποψήφιος νέος να προσπαθεί μόνος του! Εξελισσόμαστε παρέα! Εξελισσόμαστε μαζί!

Η κατάλληλη προετοιμασία μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο μας!

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση