Διδάσκοντας παιδιά με Γνωστικά Ελλείμματα

Διδάσκοντας παιδιά με Γνωστικά Ελλείμματα

Τα γνωστικά ελλείμματα επηρεάζουν την μάθηση των παιδιών άμεσα και λειτουργούν ανασταλτικά στην διαδικασία της κατάκτησης νέων δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό
Διαβάστε περισσότερα…