Μαθαίνω το πώς μαθαίνω! Αναζητώντας τον τρόπο μάθησης

Μαθαίνω το πώς μαθαίνω! Αναζητώντας τον τρόπο μάθησης

  Με τον όρο τρόποι μάθησης (learningstyle) παρουσιάζεται   η ενεργοποίηση του γνωστικού δυναμικού ενός ατόμου (γνωστικά χαρακτηριστικά και τρόποι επεξεργασίας
Διαβάστε περισσότερα…