Τα ομαδικά και εξατομικευμένα προγράμματα φυσικής αγωγής βοηθούν τα παιδιά να βιώνουν νέες κινητικές εμπειρίες και να θέτουν τις βάσεις για συμμετοχή σε αθλοπαιδιές, αλλά και σε επιμέρους ατομικά αγωνίσματα.

Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών, καθώς και η ενίσχυση της υγείας τους. Συγκεκριμένα επιδιώκεται η ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων (κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη), των φυσικών σωματικών ικανοτήτων (ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία), της μη λεκτικής επικοινωνίας (εκφραστική κίνηση, δημιουργική κίνηση), κοινωνικών και ψυχικών αρετών (συνεργασία, ομαδικό πνεύμα, αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή και θάρρος), της αυτοεκτίμησης, της δημιουργικότητας, καθώς και η υιοθέτηση ενός υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής. Απευθύνεται σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια, αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και κινητικές δυσκολίες. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας δημιουργείται κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα και λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας των μαθητών από πιθανά ατυχήματα. Επιπρόσθετα, τα προγράμματα προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής υλοποιούνται και σε εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν όργανα γυμναστικής και αποκατάστασης, τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών με κινητικές ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Συγκεκριμένα καλλιεργούν:

  • Θεμελιώδη κινητικά πρότυπα
  • Οπτικοκινητικό συντονισμό
  • Σωματογνωσία
  • Συγκέντρωση προσοχής
  • Φαντασία και σκέψη
  • Κινητική ωρίμανση και εξέλιξη

Η μεθοδολογία της προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνει παρατήρηση και αξιολόγηση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων, διαμόρφωση στόχων, διαχωρισμό ομάδων και ενημέρωση γονέων από τον υπεύθυνο Γυμναστή.

Συχνότητα : Τα ομαδικά προγράμματα μπορούν να περιλαμβάνουν μέχρι 4 παιδιά και υλοποιούνται με συχνότητα 1 φορά την εβδομάδα. Τα ατομικά προγράμματα έχουν συχνότητα 1 με 2 φορές την εβοδμάδα ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού και με γνώμονα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Κόστος: 15 ευρώ ανά συνάντηση

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Εξέλιξη.