Η ομάδα κοινωνικό-συναισθηματικής ανάπτυξης αφορά παιδιά τυπικής ανάπτυξης που παρουσιάζουν κοινωνικά και συναισθηματικά ελλείμματα που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς και πολιτισμικούς παράγοντες (μοναχοπαίδια, διαζύγιο , απώλεια οικογενειακού προσώπου, σχολική βία, εσωτερική συστολή). Η συγκεκριμένη ομάδα έχει βιωματικό χαρακτήρα και προσφέρει ένα δημιουργικό και ασφαλές πλαίσιο για τα παιδιά, με στόχο την έκφραση των συναισθημάτων και την καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων, όπως παρατηρητικότητα, συγκέντρωση, φαντασία και μνήμη. Επίσης, μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες ενισχύεται η σημασία της σωστής συνεργασίας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας στο πλαίσιο μιας ομάδας. Ενδεικτικά αναφέρεται σχετική θεματολογία που θα αναλύεται στην ομάδα.

Θεματολογία

  • ανάπτυξη αυτοεκτίμησης,
  • καλλιέργεια αυτοεπίγνωσης,
  • αποδοχή και εξερεύνηση του εαυτού
  • κατανόηση και έκφραση βασικών συναισθημάτων στον εαυτό μας και στους άλλους
  • αποδοχή και χειρισμός ‘δύσκολων’ συναισθημάτων (φόβος, λύπη, θυμός)
  • επίλυση συγκρούσεων, υιοθέτηση θετικής διεκδικητικής συμπεριφοράς, εναλλακτικοί τρόποι συνεργασίας

Η ομάδα απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, ο μέγιστος αριθμός παιδιών είναι 5 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται ανά 15 ημέρες. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα εργαστήρια είναι ανεξάρτητα, οπότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν σε ποιο/α από αυτά θα ήθελαν να συμμετέχουν.

Κόστος: 15 ευρώ ανά συνάντηση

Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2016