Η ομάδα Κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά με ΔΑΦ είναι ομάδα που βοηθά στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη κι έκφραση του ατόμου μέσα από την αλληλεπίδρασή του με τα άλλα μέλη, καθώς και μέσα από ποικίλες δραστηριότητες. Βασίζεται στη συνδιαλλαγή των μελών και στο άκουσμα των εμπειριών, στο μοίρασμα των προβληματισμών και στην υποβοήθησή τους να εκφράζουν με λόγια το περιεχόμενο των σκέψεων και των συναισθημάτων τους σε ένα ενθαρρυντικό πλαίσιο. Ακόμα, για τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα η αλληλεπίδραση με συνομήλικους λειτουργεί ως κίνητρο, ειδικά σε παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας.

Τα παιδιά διδάσκονται βασικές δεξιότητες επικοινωνίας (βλεμματική επαφή, θέση σώματος προς το συνομιλητή), δεξιότητες συζήτησης, αναγνώριση και έκφραση μη λεκτικών στοιχείων, αναγνώριση συναισθήματος, μεταφορικός – κυριολεκτικός λόγος, κοινωνικές δεξιότητες.

Τα παιδιά που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να είναι μεγαλύτερα των 4 ετών, το επίπεδο λόγου τους να είναι μεγαλύτερο από ένα παιδί 4 ετών με φυσιολογική ανάπτυξη λόγου (λειτουργικό λόγο) , με νοητικό δυναμικό ίσο ή υψηλότερο της ελαφριάς νοητικής υστέρησης, να μην παρουσιάζει έντονη υπερκινητικότητα και να παρουσιάζει ικανοποιητικό βαθμό συνεργασίας.

Συχνότητα: Η συχνότητα των συναντήσεων είναι 1 φορά ανά 15ημέρες με διάρκεια 80″ για δέσμευση τουλάχιστον 1 έτους (σταθερή ώρα και ημέρα).

Υπεύθυνοι προγραμμάτων είναι Ψυχολόγος εκπαιδευμένη στη ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και Λογοθεραπεύτρια με γνώσεις στην ανάπτυξη προφορικού λόγου.

Κόστος: Το κόστος των συναντήσεων ανέρχεται στα 15 ευρώ ανά συνάντηση.