Το θεατρικό παιχνίδι ενσωματώνει τεχνικές του δράματος, δηλαδή, τον θεατρικό διάλογο, τη δράση, την πλοκή, τις συγκρούσεις, τις καταστάσεις, τους χαρακτήρες, που δημιουργούν τις συνθήκες για να προκύψει και να ανταλλαγεί η ανθρώπινη εμπειρία. Τα παιδιά δοκιμάζουν τις ιδέες τους μέσα από τις πράξεις των χαρακτήρων, που διαλέγονται και συγκρούονται σε ένα περιβάλλον αμφισβητήσεων, πίστης και ιδανικών. Μοιράζονται τις οπτικές τους μέσα από τη δράση, που αποτελεί το ταξίδι για έναν προορισμό, μια διαδικασία που εξελίσσεται και τους αλλάζει. Μέσα από αυτήν την αλλαγή, μαθαίνουνε για τους άλλους και τον εαυτό τους, βρίσκουν τη χαμένη δύναμη για την ερμηνεία του κόσμου, μια διαφορετική ματιά στα ανθρώπινα, μέσα από το βίωμα, το συναίσθημα και τη σκέψη.

Το θεατρικό παιχνίδι ως παιδαγωγικό εργαλείο συμβάλλει στην ενεργοποίηση των παιδιών για τη δημιουργία και τροποποίηση μίας ιστορίας, καθώς και στην απελευθέρωση της φαντασίας.

Το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί ένα μέσο εξοικείωσης με το θέατρο και εργαλείο μάθησης μέσα από τον πειραματισμό , την εξερεύνηση και την ενίσχυση της δημιουργικής δύναμης των μαθητών

Το Θεατρικό παιχνίδι λειτουργεί ως άριστο μέσο επικοινωνίας, καλλιέργειας και κατανόησης των ανθρώπινων σχέσεων.

Η δομή και οι δραστηριότητες έχουν οργανωθεί με βασικό γνώμονα τις ανάγκες όλων των παιδιών, στοχεύουν στο να γίνουν τα παιδιά ομάδα, να μάθουν μέσα από δραστηριότητες του θεατρικού παιχνιδιού να εκφράζονται, να συνομιλούν με τη γλώσσα της ψυχής τους! Ενδεικτικά αναφέρονται θεματικές ενότητες που ενσωματώνονται στα προγράμματα:

  • Παιχνίδια Γνωριμίας
  • Επικοινωνώντας με τους άλλους
  • Κόκκινη κλωστή δεμένη κ.α.

Στο κέντρο μας έχουν σχεδιαστεί μία σειρά από εξειδικευμένα ομαδικά προγράμματα που είναι τα εξής:

  • Παραμυθοπλάστες για παιδιά προσχολική ηλικίας από 4 ετών.
  • Μυθοπλασίες για παιδιά σχολικής ηλικίας 6-9 ετών.
  • Η κυρία – γραμματικούλα για παιδιά από 7 ετών.
  • Άριστα στην ιστορία για παιδιά από 8 ετών.
Έχουμε διαμορφώσει εξειδικευμένες ομάδες ως εξής:

Κάθε Σάββατο 11:00-12:00 & 12:00-13:00

Παραμυθοπλάστες για παιδιά προσχολικής ηλικίας από 4 ετών.
Μυθοπλασίες για παιδιά σχολικής ηλικίας 6-9 ετών.