Διαβάζοντας παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες

Διαβάζοντας παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες

Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζουν αδυναμίες στην οργάνωση του χρόνου διαβάσματος και παρουσιάζουν μειωμένες ικανότητες μελέτης. Χρειάζονται διαφοροποιημένο τρόπο
Διαβάστε περισσότερα…