Η ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας είναι ένα ψυχοθεραπευτικό μοντέλο που απευθύνεται σε οικογένειες που έχουν κάποιο μέλος με χρόνια ψυχική και αναπτυξιακή διαταραχή. Φιλοσοφία της παρέμβασης είναι το δικαίωμα της γνώσης και της ενημέρωσης των ατόμων και της οικογένειας, αλλά και η ορθή αξιοποίηση αυτής της γνώσης. Η ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας εφαρμόζεται σε οικογένειες που κάποιο μέλος πάσχει από διαταραχές όπως ψύχωση, διπολική διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, διαταραχές πρόσληψης τροφής, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αυτισμός, αναπτυξιακές διαταραχές κ.α.

Στόχοι της θεραπείας:

  • Η ενημέρωση της οικογένειας για τη διαταραχή, τη φύση, τα αίτιά της, την πορεία και την πρόγνωσή της.
  • Η ενημέρωση για την φαρμακοθεραπεία.
  • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας της οικογένειας, ώστε να μειωθεί το στρες μέσα στην οικογένεια και να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των μελών.
  • Η δόμηση ενός υποστηρικτικού δικτύου γύρω από την οικογένεια, αλλά και από το άτομο που νοσεί ώστε να αντιμετωπιστεί η κοινωνική απομόνωση που ενδεχομένως να βιώνουν.
  • Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του ατόμου που παρουσιάζει την ειδική εκπαιδευτική ανάγκη.

Συχνότητα συναντήσεων : Η συχνότητα των συναντήσεων ορίζεται με βάση τις ανάγκες της κάθε οικογένειας και των μελών της. Από τη θεραπευτική ομάδα προτείνεται η καλύτερη οργάνωση της ψυχοεκπαίδευσης.