Από τη διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου μας αξιοποιούνται τα πιο σύγχρονα και αξιόπιστα εργαλεία αξιολόγησης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ελλειμμάτων των ατόμων. Οι θεραπευτές της δομής είναι εξειδικευμένοι και καταρτισμένοι για τη χρήση των πιο αξιολόγων εργαλείων αξιολόγησης. Μετά από μια πλήρη αξιολόγηση διαμορφώνεται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης που στοχεύει ακριβώς στις αδυναμίες που θα εντοπιστούν, με βασικό στόχο να βελτιωθεί ο τρόπος που μαθαίνει το παιδί ή να μάθει νέους τρόπους που θα είναι πιο εύκολοι, πιο ταιριαστοί για αυτό ανάλογα με τις δυνατότητές του.

Γιατί η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά!

Τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στο Κέντρο μας διαχωρίζονται με βάση το θεραπευτικό πλαίσιο που αφορούν και είναι τα εξής.

Τομέας Ειδικό Παιδαγωγικό

Τομέας Λογοθεραπείας

Ψυχομετρικά Εργαλεία

Τομέας Εργοθεραπείας-Ψυχοκινητική Αγωγή

BAYLEY (Bayley scales of infant and toddler development)