Εδώ μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε κάποιες συχνές ερωτήσεις.

Απάντηση: Όχι , η ΔΕΠΥ δε θεραπεύεται. Είναι όμως διαχειρίσιμη. Είναι μια χρόνια διαταραχή, που δυσκολεύει τη ζωή του ατόμου και του περιβάλλοντός του, αλλά μπορεί να αντιμετωπισθεί με την κατάλληλη αγωγή, υποστήριξη και καθοδήγηση. Ωστόσο, η αντιμετώπιση είναι αναγκαστικά πολυεπίπεδη και σύνθετη και στο θεραπευτικό σχέδιο συμπεριλαμβάνεται, εκτός από το ίδιο το άτομο, και το στενό οικογενειακό του περιβάλλον. Με μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση, τα άτομα με ΔΕΠΥ μπορούν να μάθουν να προσαρμόζονται και να έχουν μια πλήρη, φυσιολογική και παραγωγική ζωή.

Στο κέντρο μας εφαρμόζεται το σταθμισμένο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον τεστ το οποίο απευθύνεται :

Σε μαθητές Γυμνασίου, προκειμένου να τους δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό στην παραπέρα πορεία τους αλλά και διέξοδο και απάντηση σε όσους αντιμετωπίζουν το δίλημμα : Ενιαίο Λύκειο ή ΕΠΑ.Λ;

Σε μαθητές της Α΄ Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη αλλά και έγκυρη λύση, στο δίλημμα επιλογής προσανατολισμού.

Σε μαθητές της Β΄ Λυκείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα , ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικές με την αλλαγή της κατεύθυνσης, καθώς και την επιλογή ειδικού και επιλεγόμενου μαθήματος.

Σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις αντίστοιχες σπουδές, ώστε με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, να λάβουν με ασφάλεια και σιγουριά, αποφάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.

Οι μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία) μπορούν να εξεταστούν προφορικά εφόσον προσκομίσουν στο σχολείο τη σχετική γνωμάτευση από τα αναγνωρισμένα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα ή ΚΔΑΥ. Η γνωμάτευση πρέπει να κατατεθεί στο σχολείο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους. Επειδή η διαδικασία αναγνώρισης είναι πολύ χρονοβόρα λόγω του μικρού αριθμού των ιατροπαιδαγωγικών κέντρων, παρακαλούνται οι γονείς των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες να προσέλθουν εγκαίρως (στην αρχή της σχολικής χρονιάς) για να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα κέντρα και να προγραμματίσουν εγκαίρως το ραντεβού τους.

Η εικόνα που παρουσιάζεται μπορεί να αποκαλύπτει κρυμμένες μαθησιακές δυσκολίες του γραπτού λόγου που έχουν ως αποτέλεσμα μειωμένες επιδόσεις σε ερωτήσεις ανάπτυξης και αναγνωστικής κατανόησης. Οι μαθητές αυτοί χρειάζονται διαφοροποιημένα προγράμματα παρέμβασης προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες που υλοποιούνται από ειδικό παιδαγωγό εξειδικευμένο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την ενίσχυση ικανοτήτων πρόσληψης και επεξεργασίας γραπτού λόγου.

Η εργοθεραπεία θα ψάξει την αιτία του προβλήματος. Μπορεί το πρόβλημα να οφείλεται στο ότι το παιδί δεν έχει καλό προσανατολισμό στο χώρο και το χρόνο, καλή μνήμη ή αντίληψη της σωστής κατεύθυνσης των γραμμάτων, δηλαδή δεν έχει στο νου του ότι η κατεύθυνση για την ανάγνωση είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, και γι’ αυτό μπορεί να μη γράφει καλά. Για να του μάθει ο εργοθεραπευτής την κατεύθυνση της ανάγνωσης και της γραφής θα δουλέψει μέσα από ειδικά παιχνίδια-δραστηριότητες. Από την άλλη πλευρά, ίσως χρειαστεί επίσης να δουλέψει μαζί του τη λεπτή κίνηση, που χρειάζεται για να κρατάμε το μολύβι και να γράφουμε, να το βοηθήσει να κατανοήσει ότι χρησιμοποιούμε μόνο το ένα χέρι (το «καλό» μας) όταν γράφουμε, να του μάθει τον αμφίπλευρο συντονισμό, που σημαίνει ότι με το ένα χέρι γράφουμε και με το άλλο κρατάμε το χαρτί, κ.ά..

Ψυχολόγος εξειδικευμένος στη διαχείριση της δομής της οικογένειας μέσα από τη συμβουλευτική γονέων και τις ομάδες γονέων (λειτουργούν στο κέντρο μας) μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στη βελτίωση της συμπεριφοράς κάθε γονέα και του συστήματος της οικογένειας συνολικά.

Η κατάκτηση του μηχανισμού πρώτης ανάγνωσης και γραφής αποτελεί μία διαδικασία που βασίζεται στην ανάπτυξη της γραφο-φωνολογικής ενημερότητας. Μαθητές οι οποίοι δυσκολεύονται στην αυτοματοποίηση της πρώτης γραφής και ανάγνωσης δείχνουν πρώιμα σημάδια μαθησιακών δυσκολιών. Καλό θα ήταν να πραγματοποιηθεί μαθησιακή αξιολόγηση από ειδικό παιδαγωγό για την έγκαιρη αναγνώριση των δυσκολιών και την άμεση αποκατάσταση τους.

Η δυσκολία παραγωγής μεμονωμένων φωνημάτων και εκφοράς κάποιων ήχων είναι συχνό πρόβλημα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αυτό οφείλεται συνήθως σε κακή τοποθέτηση αρθρωτών για την παραγωγή του ήχου. Ο λογοθεραπευτής είναι ο ειδικός που μέσα από τεχνικές και μεθόδους θα εγκαταστήσει τα φωνήματα.