Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν!!!

Ποιες είναι οι κλίσεις μου;
Πώς θα συμπληρώσω αποτελεσματικά το μηχανογραφικό μου δελτίο;
Ποιό επάγγελμα μου ταιριάζει;

O Επαγγελματικός Προσανατολισμός απευθύνεται στους μαθητές, οι οποίοι προβληματίζονται για την επιλογή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης. Αφορά μαθητές και εφήβους που χρειάζονται καθοδήγηση για να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους, να αντιμετωπίσουν την εργασιακή αβεβαιότητα, να ενδυναμωθούν σε δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας, να ασκήσουν το επάγγελμα που πραγματικά τους ταιριάζει, να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Σχεδόν όλα τα άτομα χρειάζονται βοήθεια κατά τη διάρκεια της ζωής τους σε ποικίλους τομείς που συνδέονται με την εκπαίδευση, το επάγγελμα και τη σταδιοδρομία. Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των καιρών, πιστεύουμε ότι η βοήθεια αυτή, ειδικά σήμερα, καθίσταται, ιδιαίτερα πολύτιμη. Κρίνουμε επίσης ότι πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά μόνο μέσω μιας έγκυρης και επιστημονικά τεκμηριωμένης διαδικασίας. Στο Κέντρο Εξέλιξη οργανώθηκαν και παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Η διεξαγωγή του τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι ένα αναγκαίο εφόδιο για τους μαθητές εξαιτίας:

 • της προσφοράς πολλών Πανεπιστημιακών και Επαγγελματικών σχολών. Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει το μηχανογραφικό του χωρίς να γνωρίζει επακριβώς τα προγράμματα σπουδών της κάθε σχολής.
 • του νέου εκπαιδευτικού συστήματος. Όσο νωρίτερα αποφασίσει ο μαθητής ποιο επάγγελμα θέλει να ακολουθήσει στο μέλλον τόσο καλύτερο γνωστικό υπόβαθρο θα μπορέσει να οικοδομήσει για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων
 • της μεγάλης αναντιστοιχίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • της πληθώρας πτυχιούχων, οι οποίοι διεκδικούν λίγες θέσεις στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα
 • της ελλιπούς ενημέρωσης για τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • της λανθασμένης επιλογής σχολής, με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να διακόπτουν τις σπουδές τους

Γιατί να επιλέξω το Άριστον Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

Στο Κέντρο μας αξιοποιείται το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ που αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.
Είναι το μόνο σταθμισμένο τεστ στην Ελλάδα, βασισμένο σε μελέτες άνω των 30 ετών με το μεγαλύτερο Δείκτη αξιοπιστίας. Εκδίδει εξατομικευμένα αποτελέσματα με αντικειμενικότητα. Αποκαλύπτει την προσωπικότητα του υποψηφίου εντοπίζοντας επαγγέλματα διαφορετικής φύσεως που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προσφέρει στον υποψήφιο πολλές εναλλακτικές επιλογές για την επιτυχημένη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του.

Ποιος είναι ο ρόλος του συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού;

Ο σύμβουλος είναι ο ειδικός που έχει την κατάρτιση να βοηθήσει τον υποψήφιο να επιλέξει την κατάλληλη επαγγελματική κατεύθυνση. Παρέχει πολύτιμες συμβουλές για τις σπουδές που του ταιριάζουν δίνοντας παράλληλα μια σαφή εικόνα της αγοράς εργασίας.
Στο Κέντρο «Εξέλιξη» παρέχονται τα εξής προγράμματα:

 1. Αναλυτικό πρόγραμμα
  Περιλαμβάνει: 3 ώρες συνεργασίας με τον έφηβοΤεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ariston Candidate (60’)

  • Συμβουλευτική συνέντευξη με τον έφηβο
  • Τεστ ικανοτήτων
  • Τεστ προσωπικότητας
  • Τεστ ενδιαφερόντων
  • Επιστημονικά Πεδία /Ειδικότητες
  • 60λεπτη συμβουλευτική ενημέρωση του εφήβου και των γονέων του από το σύμβουλο
 2. Σύντομο πρόγραμμα
  Περιλαμβάνει: 2 ώρες συνεργασίας με τον έφηβο

  • Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ariston Candidate (45’)
  • Συμβουλευτική συνέντευξη με τον έφηβο
  • Τεστ ικανοτήτων
  • Συμβουλευτική συνάντηση με τον έφηβο και τους γονείς του
  • Επιστημονικά Πεδία/Ειδικότητες

Για ομαδικές χορηγήσεις των παραπάνω προγραμμάτων (2 έφηβοι και πάνω) οι τιμές για κάθε έφηβο έχουν έκπτωση 15%.