Τα προγράμματα διορθωτικής αγωγής που προσφέρει το κέντρο μας είναι:

Μαθησιακών Δυσκολιών

Ειδική Παρέμβαση στα Μαθηματικά

Παρέμβαση στο Γυμνάσιο-Λύκειο