Το συμπεριφοριστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων έχει μια μεγάλη και επιτυχημένη ιστορία όσον αφορά στη θεραπεία της ΔΕΠΥ, της εναντιωματικής προκλητικής συμπεριφοράς και της διαταραχής της διαγωγής. Αποτελεί την πλέον αποτελεσματική θεραπεία μετά την φαρμακοθεραπεία.

Η ψυχοεκπαίδευση γονέων (parent training: ΡΤ) επιδιώκει την άμεση εργασία με τους γονείς, ώστε να τροποποιήσουν και να βελτιώσουν τις γονικές τους δεξιότητες με σκοπό τη βελτίωση των σχέσεων γονέα – παιδιού. Βασίζεται στις τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς και η δομή των προγραμμάτων είναι στη βάση εβδομαδιαίων συνεδριών, συνήθως σε ομάδες, αν και μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να χορηγούνται και ατομικά.
Κύριοι στόχοι στα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων είναι η εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης και ελέγχου της συμπεριφοράς του παιδιού, η ενίσχυση της ικανότητας και αυτοπεποίθησής τους στην ανατροφή του παιδιού και η βελτίωση της σχέσης γονέων- παιδιού με τη χρήση κατάλληλων μορφών επικοινωνίας και θετικής προσοχής.

Στην ψυχοεκπαίδευση μπορούν να συμμετάσχουν γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας (μέχρι 12 ετών). Οι συναντήσεις διαρκούν 1 ώρα και 30 λεπτά και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Οι γονείς που μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πρέπει να είναι 8. Η ψυχοεκπαίδευση γονέων δεν είναι συμβουλευτική, αλλά μια τεχνική με σκοπό την διαχείριση της συμπεριφοράς του παιδιού.

Κόστος: Το κόστος είναι μηνιαίο και διαμορφώνεται στα 75 ευρώ ανά μήνα.