Προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης σχεδιάζει και υλοποιεί ο ειδικός παιδαγωγός σε επιστημονική συνεργασία με άλλους ειδικούς. Αυτά τα διδακτικά προγράμματα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Είναι στοχευμένα, αφού ορίζονται με σαφήνεια οι διδακτικοί στόχοι και συνδέονται με άμεσο τρόπο οι δραστηριότητες, τα υλικά και τα είδη αμοιβών, καθώς και τα κριτήρια επιτυχίας που χρησιμοποιούνται στη μαθησιακή διαδικασία.
 • Είναι δομημένα ,αφού ακολουθούν τη δομή αρχή-μέση –τέλος.

Τα προγράμματα Ειδικής διαπαιδαγώγησης απευθύνονται σε μαθητές που εμφανίζουν:

 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Νοητική Καθυστέρηση (ελαφριά, μέτρια ή σοβαρή)
 • Διαταραχές Λόγου & Ομιλίας
 • Διαταραχές Όρασης & Ακοής
 • Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
 • Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Κινητικές Ανεπάρκειες
 • Δυσκολίες προσαρμογής
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς

Τομείς των προγραμμάτων ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι:

 • Διδασκαλία Ανάγνωσης και Ορθογραφίας
 • Ανάπτυξη – εξάσκηση της παραγωγής προφορικού λόγου και της περιγραφικής ικανότητας
 • Ανάπτυξη και εμπλουτισμό λεξιλογίου
 • Εκμάθηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας
 • Εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου
 • Εκμάθηση στρατηγικών και μεθόδων για την μελέτη των μαθημάτων του σχολείου
 • Ενίσχυση των αντιληπτικών ικανοτήτων και εκμάθηση γνωστικών εννοιών
 • Εκμάθηση και εξάσκηση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής (αυτοεξυπηρέτηση)
 • Προγράμματα για την ανάπτυξη φαντασίας και παιχνιδιού
 • Εκμάθηση και εξάσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Τροποποίηση συμπεριφοράς για την οριοθέτηση, την αύξηση συγκέντρωσης της προσοχής και τη μείωση υπερκινητικότητας.