Το Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς και ικανότητας προσαρμογής του παιδιού σε κοινωνικές καταστάσεις, την μείωση συναισθηματικών παραγόντων που επιβαρύνουν το παιδί (επιθετικότητα, άγχος, απόσυρση κλπ),την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού και την επιβοήθηση του παιδιού να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του και να τις γενικεύσει. Αφορά παιδιά ηλικιών προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβους αλλά και ενήλικες.

Η ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση περιλαμβάνει τις αρχές της Ψυχολογικής υποστήριξης, σε συνδυασμό με κομμάτια της Ειδικής Αγωγής. Ασχολείται με την υποστήριξη του παιδιού με πρωτογενείς ή συνοδές διαταραχές στο συναίσθημα και στην συμπεριφορά . Επικεντρώνεται στην ικανότητα εστίασης προσοχής σε συγκεκριμένα θέματα, διατύπωσης και ανάπτυξης απόψεων , στις κοινωνικές δεξιότητες και στην ευελιξία προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Καλλιεργεί και αναπτύσσει δεξιότητες επικοινωνίας και συνομιλίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, ρόλων και υποχρεώσεων, την κριτική ικανότητα, το τρόπο σκέψης και οργάνωσης ιδεών, την κατανόηση αιτίας – αποτελέσματος – συνέπειας πράξεων, τη φαντασία και δημιουργικότητα. Παράλληλα, στη στοχοθεσία του ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος είναι η δυνατότητα ελέγχου παρορμήσεων, άγχους και απόσυρσης η ενίσχυση των επιπέδων συγκέντρωσης, , η ικανότητα αυτοκριτικής και το αυτοσυναίσθημα, η έκφραση με τους κατάλληλους υπό συνθήκες τρόπους, η συναισθηματική ψυχοεκπαίδευση και οι μηχανισμοί αντιμετώπισης προβλημάτων.

Μέσω όλων των παραπάνω ενθαρρύνεται η ψυχοκοινωνική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, δίνεται η δυνατότητα να τονωθεί η αυτοπεποίθησή του και να δομηθεί μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ , αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΦ), νοητική υστέρηση ή χαμηλό νοητικό δυναμικό, καθώς και σε παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν σύνθετες, γνωστικές και συναισθηματικές δυσκολίες.

Συχνότητα: Η συχνότητα των συναντήσεων διαμορφώνεται σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης που ακολουθούν οι μαθητές.