Οικογένεια-Σχολείο-θεραπευτής: Το τρίγωνο της επιτυχίας

Γιατί κάνει θεραπείες το παιδί μου; Ο Γιαννάκης δεν προσέχει στο μάθημα, τι να κάνω? Είναι λίγες μόνο από τις ερωτήσεις που ακούω καθημερινά στον χώρο εργασίας μου, αλλά και όχι μόνο, από αγχωμένους γονείς και εκπαιδευτικούς. Πως μπορώ εγώ να τους βοηθήσω ως λογοθεραπεύτρια; Ποιος είναι ο ρόλος μου και πόσο μπορώ να συνεισφέρω στο εκπαιδευτικό πλάνο;

Οι απαντήσεις ήρθαν με την πάροδο του χρόνου και με την εμπειρία μας μέσα από τα περιστατικά και τις λύσεις που καλούμασταν να βρούμε και οι οποίες είχαν ως βάση τα ξεκάθαρα όρια μεταξύ των ειδικοτήτων, των γονέων και των θεραπευτών και τις σχέσεις αλληλοσεβασμού.

Οι λογοθεραπευτές, ξεκινώντας λοιπόν, είναι σε θέση να αξιολογούν το λόγο, την ομιλία και τις δεξιότητες επικοινωνίας του παιδιού μέσω:

  • Μια λεπτομερούς συζήτησης με του γονείς,
  • Της χρήσης επίσημων σταθμισμένων δοκιμασιών
  • Της παρατήρησης του παιδιού
  • Της χρήσης άτυπων δραστηριοτήτων αξιολόγησης
  • Πληροφοριών από άλλους επαγγελματίες που γνωρίζουν το παιδί.

Οι πιθανές επιπτώσεις από τις δυσκολίες λόγου και ομιλίας είναι αναγκαίο να συζητιούνται με τον εκπαιδευτικό για να υπάρχει η κατάλληλη στήριξη  και διαφοροποίηση. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρχουν τα εξής:

  • Αναγνώριση: όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι για τα είδη δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς, τα οποία μπορεί να υποδηλώνουν δυσκολίες λόγου και ομιλίας.
  • Υποστήριξη: ο Λ/Θ ενημερώνει τον εκπαιδευτικό για τις επιπτώσεις στην ικανότητα του παιδιού να επιτύχει στο εκάστοτε πρόγραμμα μαθημάτων και έτσι να είναι σε θέση να διαφοροποιήσει κατάλληλα κάποια εργασιακά πλάνα.

Για να είναι αποτελεσματικοί στον προγραμματισμό και στην παροχή υποστήριξης προς τα παιδιά με δυσκολίες λόγου και ομιλίας, οι Λ/Θ και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργάζονται. Άρα: βρείτε χρόνο να μιλήσετε, ακούστε ο ένας τον άλλον, υποβάλλετε τις ερωτήσεις, εστιάστε στο παιδί, να είστε ρεαλιστές, να είστε σαφής και τέλος μιλήστε στους γονείς.

Και έτσι πηγαίνουμε στο επόμενο σημαντικό κομμάτι – τη συνεργασία μας με τους γονείς.

Είναι αδιαμφισβήτητο πως οι γονείς είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή του παιδιού και πως η θετική και ενεργή συμμετοχή τους κάνει τεράστια διαφορά στην επιτυχημένη υποστήριξή τους. Για να καταστεί αποτελεσματική η επικοινωνία με τους γονείς οι επαγγελματίες θα πρέπει:

  • Να βασιστούν στις γνώσεις του κάθε γονέα για το παιδί του
  • Να επικεντρωθούν στις δεξιότητες των παιδιών, αλλά και στις επιπρόσθετες ανάγκες τους
  • Να διασφαλίσουν ότι οι γονείς κατανοούν τις θεραπευτικές διαδικασίες

 

Οι αρχές αυτές ισχύουν για όλους τους γονείς, ανεξάρτητα από το είδος της δυσκολίας που έχει το παιδί τους.

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση