Μαθαίνω το πώς μαθαίνω! Αναζητώντας τον τρόπο μάθησης

Μαθαίνω το πώς μαθαίνω! Αναζητώντας τον τρόπο μάθησης

  Με τον όρο τρόποι μάθησης (learningstyle) παρουσιάζεται   η ενεργοποίηση του γνωστικού δυναμικού ενός ατόμου (γνωστικά χαρακτηριστικά και τρόποι επεξεργασίας
Διαβάστε περισσότερα…

Γιαννάκη παιδί μου τώρα, που έφτασε και το πρώτο τρίμηνο της τελευταίας σου χρονιάς στο λύκειο ήδη πέρασε για κάτσε να συζητήσουμε, τι σκ...

Επιλέγω επάγγελμα! Επιλέγω ζωή!

Είναι το ερώτημα που απασχολεί όλους τους έφηβους. Όταν τα παιδιά είναι ακόμη μικρά, όταν τους ρωτήσεις «τι θα γίνεις
Διαβάστε περισσότερα…