Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν!!!

Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν!!!

Ποιές είναι οι κλίσεις μου? Πώς θα συμπληρώσω αποτελεσματικά το μηχανογραφικό μου δελτίο? Ποιό επάγγελμα μου ταιριάζει? O  Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Διαβάστε περισσότερα…

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  Ο  Επαγγελματικός Προσανατολισμός περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές λειτουργίες όπως η πληροφόρηση, η αυτογνωσία-αυτοαντίληψη, η λήψη αποφάσεων, η μετάβαση- τοποθέτηση Η 
Διαβάστε περισσότερα…