Ειδικά χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας και τρόποι επικοινωνίας

Ειδικά χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας και τρόποι επικοινωνίας

Ειδικά χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας και τρόποι επικοινωνίας             Με ποιόν τρόπο επικοινωνούν τα παιδιά σχολικής ηλικίας, τι είναι έτοιμα
Διαβάστε περισσότερα…

Α’ΤΕΣΤ Σχολικής Ετοιμότητας &  Κριτήριο Αξιολόγησης Γραπτού Λόγου

Α’ΤΕΣΤ Σχολικής Ετοιμότητας & Κριτήριο Αξιολόγησης Γραπτού Λόγου

Είναι γνωστό ότι έναρξη της σχολικής φοίτησης στην Α’ δημοτικού αποτελεί σημαντική  επιτυχία για κάθε νέο μαθητή . Σηματοδοτεί  όχι
Διαβάστε περισσότερα…