Το συγκεκριμένο ομαδικό πρόγραμμα απευθύνεται στους έφηβους  που συναντούν δυσκολίες στο χειρισμό του στρες (π.χ., δυσχέρειες στο επάγγελμα, στις σπουδές, στην οικογένεια, στις σχέσεις κ.λπ.), ή αντιμετωπίζουν αρνητικές συνέπειες εξαιτίας του στρες, είτε αυτές είναι σωματικές (π.χ, κεφαλαλγίες ή άλλους πόνους) ή ψυχικές (π.χ., έντονο άγχος, μειωμένη αυτοεικόνα, απώλεια αυτοπεποίθησης, χαμηλές προσδοκίες αυτοαποτελεσματικότητας κλπ.).

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του ομαδικού αυτού προγράμματος είναι η διαχείριση του άγχους και των συνεπειών του. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τεχνικές και διαδικασίες που στόχο έχουν:

  • Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για την φύση, τις διεργασίες και τις συνέπειες του στρες,
  • Να μάθουν νέες δεξιότητες ή να ενισχύσουν τις υπάρχουσες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των στρεσογόνων καταστάσεων,
  • Να αναλύσουν και να τροποποιήσουν τις πιθανές δυσλειτουργικές αυτόματες σκέψεις, γνωσιακά σχήματα και διεργασίες
  • Να κατανοήσουν καλύτερα τα προσωπικά τους όρια, τις αξίες και τα κίνητρά τους (στοιχεία αυτογνωσίας).

Συχνότητα Προγράμματος:  Ανά 15 ημέρες

Κόστος Συμμετοχής: 15 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Κέντρου Εξέλιξη.