Τι είναι το Messy Play;

 • Πρόκειται για το ακατάστατο παιχνίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου σε ασφαλές περιβάλλον τα μικρά παιδιά, με τον δικό τους τρόπο και χρόνο, βασίζονται στα ερεθίσματα που μιλούν σε όλες τις αισθήσεις τους.
 • Ο σκοπός είναι να γνωρίσουν τον Κόσμο!

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΒΡΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ ΥΛΙΚΑ!
νερό, φυσικός πηλός, άμμος, αλεύρι, σιτάρι, χρώμα

Τι προσφέρει το Messy Play;

 • Γνωστική ανάπτυξη
 • Επιστημονική σκέψη
 • Κοινωνική ανάπτυξη ως τρόπο διαχείρισης των αποδεκτών συμπεριφορών
 • Επικοινωνία
 • Γλωσσική ανάπτυξη
 • Καλλιτεχνική ανάπτυξη
 • Ενίσχυση μνήμης, προσοχής, συγκέντρωσης
 • Δημιουργική σκέψη
 • Ψυχική ανθεκτικότητα
 • Ευημερία, ως τρόπο εκτόνωσης και διαχείρισης δυσλειτουργικών συναισθημάτων
 • Ψυχική ανθεκτικότητα
 • Ευημερία, ως τρόπο εκτόνωσης και διαχείρισης δυσλειτουργικών συναισθημάτων

Σε ποιους απευθύνεται το Messy Play;

 • Παιδιά από 1 έως 6 ετών
 • Παιδιά από 6- 12 ετών (τμήματα ανά ηλικιακή ομάδα)

Πότε πραγματοποιείται;

 • Πρωί και Απόγευμα
 • Δύο φορές την εβδομάδα

Πού πραγματοποιείται;
Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας στο «Κέντρο Αγωγής, Παιδιού και Εφήβου «Εξέλιξη» στη Σπάρτη