Το συγκεκριμένο ομαδικό πρόγραμμα είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για την προετοιμασία των εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ και αυτισμό. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδανικό για μαθητές οι οποίοι έχουν απαλλαγεί από τις προφορικές εξετάσεις.  Σκοπός του είναι η εκπαίδευση των γνωστικών δεξιοτήτων για την καλύτερη απόδοση στις προφορικές εξετάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων και για τη διαδικασία αξιολόγησής τους γενικότερα. Απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η θεματολογία αυτού που προγράμματος είναι η ενίσχυση του μαθητικού επιπέδου του παιδιού σε θετικά και θεωρητικά μαθήματα.

  • Ενίσχυση τεχνικών παραγωγής γραπτού λόγου
  • Κωδικοποίηση αποκωδικοποίηση εννοιών
  • Διαχείριση σημειώσεων
  • Καλλιέργεια έκφρασης και προφορικού λόγου
  • Οργάνωση μελέτης
  • Διαχείριση άγχους

Συχνότητα Προγραμμάτος: 2 φορές το μήνα

Κόστος Συμμετοχής: 15 ευρώ