Ένα πρόγραμμα εναρμονισμένο απόλυτα με τις ανάγκες παιδιών.

Ποια είναι η θεματολογία του προγράμματος;

 • Καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων μέσα απο την αλληλεπίδραση και την επαφή με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
 • Ομαδικό πλαίσιο και ποικίλες δραστηριότητες που λειτουργούν παρακινητικά για την εξέλιξη των παιδιών.

ένα πρόγραμμα εναρμονισμένο απόλυτα με τις ανάγκες των παιδιών!

Ποιες είναι οι αξίες με τις οποίες θα έρθουν σε επαφή τα παιδιά;

Τα παιδιά, μέσω του παιχνιδιού και διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων, θα έρθουν σε επαφή με αξίες, όπως είναι οι εξής:

 • υπευθυνότητα
 • ακεραιότητα
 • φιλία
 • αξιοπιστία
 • αλληλεγγύη
 • απλότητα
 • αυτοπειθαρχία
 • συνέπεια
 • γνησιότητα
 • προσφορά
 • ταπεινότητα

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

Απευθύνεται σε παιδιά που ανήκουν στο φάσμα, 4 ετών και πάνω.

Πότε πραγματοποιείται;

 • Πρωί και Απόγευμα
 • Δύο φορές την εβδομάδα

Πού πραγματοποιείται;

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας στο «Κέντρο Αγωγής, Παιδιού και Εφήβου «Εξέλιξη» στη Σπάρτη

Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι το προγράμματος;

 • Νηπιαγωγοί
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ψυχολόγοι