Γιατί χρειάζεται να προετοιμαστεί το παιδί σας για την Α’ Δημοτικού;

Η κατάλληλη προετοιμασία του παιδιού για την Α’ Δημοτικού χρειάζεται για να:

 • εισέλθει ομαλά στην Α’ δημοτικού,
 • αναπτύξει με τους δικούς του ρυθμούς τις δεξιότητές του ώστε να καλλιεργηθούν και να υποστηριχθούν.

Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται:

 • γνώσεις εκπαιδευτικών και ειδικών που σχετίζονται με την κοινωνική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του παιδιού.

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναπτύσσουν:

 • Τις κοινωνικές δεξιότητες
 • Την ανάγνωση & κατανόηση
 • Τη γραφή
 • Τη γλώσσα και τις ακουστικές ικανότητες
 • Τους αριθμούς, πράξεις και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Τη γεωμετρία και μέτρηση
 • Τα μαθηματικά
 • Κοινωνικές δεξιότητες

Τι περιλαμβάνεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος;
Στοχευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για τη βελτίωση των τομέων:

 • Ψυχοκινητικότητας
 • Μνήμης
 • Γραφοφωνολογίας

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

Σε παιδιά από 5ετών

Πότε πραγματοποιείται;

 • Πρόγραμμα παρέμβασης 9 συνεδριών
 • Τρίτη, 5μμ-5.45μμ

Πού πραγματοποιείται;
Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας στο «Κέντρο Αγωγής, Παιδιού και Εφήβου «Εξέλιξη» στη Σπάρτη