Κάθε παιδί είναι μοναδικό και αναπτύσσεται με τους δικούς του ρυθμούς, υπάρχουν ορισμένες δεξιότητες που μπορούν να καλλιεργηθούν και να υποστηριχθούν. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται γνώσεις εκπαιδευτικών και ειδικών που σχετίζονται με την κοινωνική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του παιδιού.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το ομαδικό πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στόχος του η προετοιμασία και η ομαλή είσοδο τους στη Α’ Δημοτικού, καθώς και να καλύψει πολλές από τις παρακάτω μαθησιακές δεξιότητες μέσα από το παιχνίδι.

Μέσα από αυτό θέλουμε να αναπτύξει:

  • Τις κοινωνικές δεξιότητες
  • Την ανάγνωση & κατανόηση
  • Τη γραφή
  • Τη γλώσσα και τις ακουστικές ικανότητες
  • Τους αριθμούς, πράξεις και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
  • Τη γεωμετρία και μέτρηση
  • Τα μαθηματικά

ΠΟΎ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 2 ετών έως 6 ετών.

Συχνότητα:

Σε Εβδομαδιαία βάση. Κάθε Παρασκευή

Κόστος Συμμετοχής: 15 ευρώ