Ένα πρόγραμμα με βασικό άξονα την αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, την καλλιέργεια συνεργασίας, ομαδικότητας και εμπιστοσύνης στον άλλο και της ικανότητας να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου ανταποκρινόμενο κατάλληλα στο συναίσθημα του.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

  • Παιχνίδια και δραστηριότητες τα οποία βοηθούν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ, αυτισμό, με δυσκολίες κοινωνικοποίησης, χαμηλή αυτοεκτίμησης, δυσκολίες συγκέντρωσης και ευρέως φάσματος δυσκολίες να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να μάθουν την αξία την ενσυναίσθησης!
  • Χρησιμοποιούνται διάφορα είδη δραστηριοτήτων, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, όπως μουσική, κίνηση, κατασκευές, ομαδικά παιχνίδια.

ΠΟΎ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

  • Σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από 2 ετών έως 6 ετών

Συχνότητα: Ανά  15 ημέρες (Παρασκευή)

Κόστος Συμμετοχής: 15 ευρώ