Ένα πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές της  Montessori ξεκινά στο κέντρο Εξέλιξη.

Η εμπιστοσύνη στο παιδί, ο σεβασμός στις ικανότητες , στον ρυθμό , στα ενδιαφέροντα του παιδιού είναι η βάση για τη δημιουργία δραστηριοτήτων εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα έχει ως θέμα και σκοπό να μάθει στα παιδιά την αυτονομία με τη μέθοδο της Montessori.

  • Μότο δε της μεθόδου αυτής αποτελεί το «βοήθησέ με να το κάνω μόνος μου» και γι’ αυτό η αγωγή του παιδιού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να σέβεται την ανάγκη του για προσωπική ελευθερία, τον ατομικό του ρυθμό και τα ενδιαφέροντά του.
  • Όσο για το ζήτημα της πειθαρχίας, αυτή, σύμφωνα με την Μοντεσσόρι, βρίσκεται εν δυνάμει στο βαθύτερο «είναι» το παιδιού.
  • Μέσα στην αίθουσα την κυρίαρχη θέση έχει το παιδί σε αίθουσες με ευρύ ηλικιακό φάσμα ώστε να αλληλοβοηθιούνται και να συνεργάζονται!

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΕΝΤΑΙ;

  • Σε παιδιά από 1 ετών ως 6 ετών.

Κόστος Συμμετοχής: 15 ευρώ

Συχνότητα: Ανά 15 ημέρες (Τρίτη)