Γυμναστική και παιχνίδι: Ιδανικός συνδυασμός για έκφραση ενεργητικότητας, εκμάθηση κοινωνικών, γνωστικών, συναισθηματικών και κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα προωθήσουν την συνολική ανάπτυξη του παιδιού από κάθε πλευρά

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Απευθύνεται σε παιδιά από 5 ετών και πάνω

Κόστος: 15 ευρώ

Συχνότητα: Εβδομαδιαίο τμήμα (Κάθε Τρίτη)