Εξειδικευμένα Προγράμματα Διαφοροποιημένης Μάθησης για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου

Εξειδικευμένα Προγράμματα Διαφοροποιημένης Μάθησης για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου

Κέντρο Διαφοροποιημένης Μάθησης ΄΄Εξέλιξη΄΄ Η αποτελεσματική διδασκαλία των μαθητών με  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  αποτελεί πάντα ένα διαρκές ζητούμενο. Το σύνολο
Διαβάστε περισσότερα…