Κοινωνική-συναισθηματική ετοιμότητα των Νηπίων….

Κοινωνική-συναισθηματική ετοιμότητα των Νηπίων….

Σημαντικοί παράγοντες της κοινωνικής – συναισθηματικής σχολικής ωριμότητας είναι: Καλή μνήμη και ικανότητα συγκέντρωσης Ζωηρό ενδιαφέρον για μάθηση και ικανότητα
Διαβάστε περισσότερα…