Ricardo Spencer

Ιωάννα Κοκκινιά

Ειδική Παιδαγωγός

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σεπτέμβριος 2018 – έως σήμερα «Κέντρο Αγωγής Παιδιού & Εφήβου Εξέλιξη» , Εργασία ως εκπαιδευτικός Διαφοροποιημένης Μάθησης.
Μάρτιος 2018 – Ιούνιος 2018 Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/στριων Πάτρας, Εθελοντική Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερη ξένη γλώσσα σε τμήματα ενήλικων και ανήλικων ατόμων.
2017 – Ιούνιος 2018 Μέλος της εθελοντικής φοιτητικής ομάδας «Δράση Π.Τ.Δ.Ε.», μια οργάνωση ανεξάρτητου και μη κερδοσκοπικού, μη πολιτικού χαρακτήρα που τελεί υπό την υποστήριξη και την συμπαράσταση του Πανεπιστημίου Πατρών, με σκοπό την ενισχυτική διδασκαλία, τη βοήθεια στη μελέτη παιδιών και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών

Κοινωνικό Κέντρο Πάτρας, Εθελοντική Διδασκαλία σε τμήμα A΄ Λυκείου, στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Ιανουάριος 2017- Απρίλιος 2017 «Στέγη Plus(+) Πάτρας, Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Ευάλωτων Πληθυσμιακά Ομάδων», Εθελοντική εργασία σε ομάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 3-10 ετών, καθώς και εθελοντική διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερη ξένη γλώσσα σε παιδιά ηλικίας 7-18 ετών.
Σχολικό έτος 2016 – 2017 «Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών/Λάγγουρα» Πρακτική άσκηση με αντικείμενο την καθημερινή παρακολούθηση των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Β΄ και Γ’ Γυμνασίου, καθώς και την εβδομαδιαία διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων(υπό την επίβλεψη του κ. Γεώργιου Ξυδόπουλου).
2016 – 2017 Κοινωνικό Κέντρο Πάτρας, Εθελοντική Διδασκαλία σε τμήμα Γ΄ Γυμνασίου, στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

2013 έως 2018
  • Πανεπιστήμιο Πατρών – Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας, ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας, με βαθμό Λίαν Καλώς.
  • Πτυχιακή εργασία στο τομέα της ιστορικής γλωσσολογίας: «Η εξέλιξη της χρήσης των απαρεμφάτων ανά τους αιώνες», υπό την επίβλεψη του κ. Θεόδωρου Μαρκόπουλου.
  • Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Πολυπολιτισμικότητα και Σχεδιασμοί Μάθησης»: «Στέγαση και εκπαίδευση προσφύγων: Δικαίωμα ή Πολυτέλεια;», υπό την επίβλεψη της κ. Ευγενίας Αρβανίτη.
  • Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Ετερότητα και Εκπαίδευση στην ελληνική διασπορά»: «Η μελέτη του εκπαιδευτικού συστήματος και της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων του Καναδά, καθώς και πως τα παιδιά με Έλληνες γονείς αντιμετωπίζουν την ελληνική γλώσσα και τις ελληνικές συνήθειες», υπό την επίβλεψη της κ. Ευγενίας Αρβανίτη.
  • Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Αρχαία Ελληνικά Πεζογραφικά Κείμενα-Η διδακτική τους», « Ξενοφών, Οικονομικός: Η διάκριση των δύο φύλων-Η σπουδαία συμβουλή της γυναίκας στον οίκο», υπό την επίβλεψη της κ. Αικατερίνης Οικονομοπούλου.
  • Γνώση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης BRAILLE.
2010-2013 Απολυτήριο 3ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης( Λίαν Καλώς, δεκαεπτά και τέσσερα δέκατα/17,4).

 

Η/Υ – ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η/Υ ECDL Profile Certificate [word processing (επεξεργασία κειμένου), spreadsheets (υπολογιστικά φύλλα), using databases (βάσεις δεδομένων), presentation (παρουσιάσεις), computer essentials (χειρισμός Η/Υ και διαχείριση αρχείων), online essentials (υπηρεσίες διαδικτύου)].
ΑΓΓΛΙΚΑ Certificate of Competency in English, The University of Michigan (ECCE). Certificate of English Language Proficiency, (MSU) Michigan State University.
ΓΑΛΛΙΚΑ Α2 Certificat D’ ‘Εtat de connaissance des langues-Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
ΙΤΑΛΙΚΑ Β1 Certificato Statale di conoscenza delle lingue- Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

26/10/2020 – 21/06/2021 Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-learning), «Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)», «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρητικές και Βιωματικές Προσεγγίσεις».
03/04/2021 – 04/04/2021 Εξ αποστάσεως ( e-learning) επιμορφωτικό σεμινάριο: «Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης», «(Μη) Λογοτεχνικό Κείμενο: Συντάσσοντας το δικό μου κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία».
27/03/2021 – 28/03/2021 Εξ αποστάσεως ( e-learning) επιμορφωτικό σεμινάριο: «Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης», «Η πολλαπλή νοημοσύνη και οι εφαρμογές της στα φιλολογικά μαθήματα».
27/02/2021 Εξ αποστάσεως ( e-learning) επιμορφωτικό σεμινάριο: «Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης» , «Αυτισμός και Εκπαίδευση: Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού (DSM5) και Ψυχοεκπαιδευτική Παρέμβαση».
20/02/2021 – 21/02/2021 Εξ αποστάσεως ( e-learning) επιμορφωτικό σεμινάριο: «Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης» , «Στρατηγικές Αναγνωστικής Κατανόησης: Προωθώντας την Αναγνωστική Κατανόηση των Μαθητών στα Κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας».
06/02/2021 – 07/02/2021 Εξ αποστάσεως ( e-learning) επιμορφωτικό σεμινάριο: «Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης» , «Τυπολογία Δραστηριοτήτων – Γλωσσικών Ασκήσεων στην Έκθεση: Προτάσεις και Καινοτόμες Οπτικές».
08/07/2019 – 09/02/2020 Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση ( MOOC ): «Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», «Ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης : Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».
08/07/2019 – 31/08/2019 Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση ( MOOC ): «Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Μέρος ΙI».
05/07/2019 – 31/07/2019 Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση ( e-learning): «Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Easy-Education», «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Οργάνωση και στο Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε Ενήλικους και Ανήλικους Εκπαιδευόμενους».
18/03/2019 – 09/06/2019 Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση ( e-learning): «Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ)» : «Γλωσσική διδασκαλία και διαπολιτισμική επικοινωνία: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις σε τάξεις με μαθητές μεταναστευτικού/προσφυγικού προφίλ».
21/1/2019 – 19 /4/2019 Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση ( e-learning): «Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Easy-Education», «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας».
12/11/2018 – 7/1/2019 Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση ( MOOC ): «Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Μέρος Ι».
2/5/2018 Πάτρα: «ΑΜΚΕ το Φωτεινό Αστέρι» Παιδί και Κρίση.
31/3/2018 Πάτρα: «4η Πανελλήνια Ημερίδα Αυτισμού-Πρότυπο Θεραπευτικό Κέντρο» Αυτισμός… ένα πολύτιμο δώρο.
24/3/2018 Πάτρα: «Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου» ΔΕΠΥ : Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης.
5/5/2017 Πάτρα: «Δράση Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών» Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ένταξη Μειονοτικών Ομάδων στη Σχολική Κοινότητα.
2/4/2016 Πάτρα: «Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης» Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων.
1/4/2016 Πάτρα: «Πανεπιστήμιο Πατρών-Τμήμα Φιλολογίας Εργαστήριο Παλαιογραφίας» Ξεφυλλίζοντας το Βυζάντιο IV/Παλαιογραφικά και Εκδοτικά Ζητήματα.
31/5/2014 Πάτρα: «Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου» Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.