Ήλιος και Σύννεφο

Η έρευνα έχει δείξει πως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κάνουν λάθη στην ορθογραφία που δεν διαφέρουν δραματικά, από αυτά των συνηθισμένων παιδιών. Στην πραγματικότητα, η ανάπτυξη της ορθογραφίας τους ακολουθεί το ίδιο μοτίβο (αναπτυξιακή πορεία) όπως αυτή των συνηθισμένων, εκτός του ότι γίνεται σε διαφορετικούς χρόνους, έχει διαφορετικό ρυθμό.

Με άλλα λόγια, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, χρησιμοποιούν στρατηγικές ανάλογες με αυτές μικρότερων από αυτά παιδιών. Για παράδειγμα, τα παιδιά αυτά μένουν στο στάδιο της μεταβατικής ορθογραφίας, ακόμα και στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, ενώ οι συνομήλικοι τους, το έχουν εγκαταλείψει πριν από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Παρ’ όλα αυτά, τα λάθη που κάνουν, είναι ανάλογα με αυτά των συνηθισμένων παιδιών, που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο ορθογραφικής ανάπτυξης.

Η διαφορετική αντίληψη στη διδακτική διαδικασία, πρέπει να αφορά συγκεκριμένους άξονες όπως δραστηριότητες, που θα διευκολύνουν το παιδί, να αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες, για να βελτιωθεί η ορθογραφική του ικανότητα.

 

Η διδακτική της ορθογραφίας βασίζεται στην αξιοποίηση οπτικού υλικού και κιναισθητικών δραστηριοτήτων.

 

Όταν ο ήλιος λάμπει , θέση παίρνουν οι λέξεις που είναι σωστά γραμμένες , όταν έχει συννεφιά μπαίνουν οι λέξεις που υπάρχουν λάθη.

Επιλέγεις, κατηγοροποιείς και τοποθετείς στη σωστή εικόνα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το!


Εκτύπωση σελίδας

Αφήστε μια απάντηση