ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ 

To παιδί μου, μήπως έχει δυσλεξία , συχνά οι γονείς ανησυχούν και προβληματίζονται. Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν και ενημερώνουν τους γονείς και αναζητούν την αιτία των δυσκολιών.

  • Ποιος μπορεί να μου απαντήσει κατάλληλα ;
  • Ποια εργαλεία αξιολόγησης είναι αυτά που πρέπει να αναζητήσω;

Παρακάτω θα σας παραθέσουμε μερικά από τα πιο σύγχρονα και επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία:

  1. ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ: Το  Αθηνά Τέστ Διάγνωσης  Μαθησιακών  είναι μία δέση από επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες, δεκατέσσερις κύριες και μία συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Το ΑΘΗΝΑ ΤΕΣ είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδο-ατομικής αξιολόγησης, το οποίο μας δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού σε καίριους τομείς ανάπτυξης και εντοπίζει ελλειμματικές περιοχές, οι οποίες, ενδεχομένως, να παρεμποδίζουν το παιδί να ανταποκριθεί στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου και χρίζουν ιδιαίτερης διδακτικής-διορθωτικής παρέμβασης.

 

  1. Α-ΤΕΣΤ: Το «Α-Τεστ» είναι μία διαδικασία σχολικής ετοιμότητας. Ελέγχει αν και κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο να φτάσει στο σχολείο. Αφορά παιδιά στο νηπιαγωγείο τα οποία θα ενταχθούν στην Α’ Δημοτικού. Το « Α-Τεστ» μπορεί να γίνεται προληπτικά και σε όλα τα παιδιά του νηπιαγωγείου.  Σκοπός του τεστ είναι να ελέγξει εάν το παιδί είναι μαθησιακά έτοιμο να παρακολουθήσει την Α’ Δημοτικού και αφετέρου να διαγνώσει τυχόν αναπτυξιακές δυσκολίες που μπορεί να δυσκολέψουν το παιδί στη προσαρμογή  του στο σχολείο.
  2. Υλικό Διάγνωση ΚΨΜ: Η διαγνωστική σειρά Διάγνωση Δυσλεξίας, Σειρά Τεστ, αποτελεί διαγνωστική προσέγγιση της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στο λόγο- δυσλεξίας, καταγράφοντας με ακρίβεια τα συμπτώματα που εκδηλώνουν οι δυσχέρειες στα τέσσερα βασικά επίπεδα γλωσσικής καλλιέργειας: το φωνολογικό, το μορφολογικό, το συντακτικό και το σημαντικό. Αποτελείται από 8 τομείς:  Ιστορικό, Ανάγνωση, Γραφή , Οπτική Διάκριση, Ακουστική Διάκριση, Συγκέντρωση Προσοχής, Πλευρίωση και Νοημοσύνη, οι οποίοι αξιολογούνται μέσα από 10 τεστ και ένα ερωτηματολόγιο.
  3. ΦΩΤΑΔΥΣ: Φωνολογικό Τεστ Ανίχνευσης Δυσλεξικής Συμπεριφοράς για Παιδιά Ηλικίας 5-6 ετών. Το ΦΩΤΑΔΥΣ είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο εντοπισμού των παιδιών του Νηπιαγωγείου με τάσεις εμφάνισης δυσκολιών στην ανάγνωση και ορθογραφημένη γραφή.
  4. ΔΑΔΑ: Διευρυνητικά- Ανιχνευτικά εργαλεία (Κριτήρια) των Μαθησιακών Δυσκολιών. Ο σκοπός των συγκεκριμένων εργαλείων είναι η ανίχνευση κοινωνικών, συναισθηματικών δυνατοτήτων και δυσκολιών καθώς και προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς που μπορεί να είναι προγνωστικοί δείκτες για τη μετέπειτα σχολική επάρκεια και προσαρμογή του παιδιού σε μαθησιακές δυσκολίες.

 

  • Πώς γίνεται όμως μία μαθησιακή αξιολόγηση με τα παραπάνω εργαλεία;

Στο Κέντρο Αγωγής Παιδιού και Εφήβου «ΕΞΕΛΙΞΗ» χρησιμοποιούμε συγκεκριμένο μοτίβο για την αξιολόγηση.

Αρχικά, γίνεται η λήψη του ιστορικού από τους γονείς. Έπειτα, στο ραντεβού της αξιολόγησης, ο θεραπευτής στη συνέχεια θα απευθυνθεί στο παιδί και θα υλοποιήσουν την αξιολόγηση στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες μας.

Μετά χορηγείται κάποιο από τα αξιολογητικά μας και έπειτα από λίγες μέρες οι γονείς θα πραγματοποιήσουν εκ νέου ραντεβού με την υπεύθυνη του κέντρου μας και τον θεραπευτή για να γίνει πλήρης ενημέρωση για το τι εντοπίστηκε κατά της διάρκεια της αξιολόγησης.

 

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση