Διδακτικές Αρχές Μάθησης για Μαθητές με Δυσκολίες Μάθησης

Τα παιδιά με Μέτριες ή Σοβαρές  Δυσκολίες Μάθησης ( Μ- ΣΔΜ ) παρουσιάζουν ανεπάρκειες σε γενικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά, οι οποίες επηρεάζουν την μάθηση τους.

Συγκεκριμένα μπορεί να εμφανίζουν ελλείμματα :

Όσον αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά:

 • Στα αισθητήρια όργανα
 • Στο συντονισμό των κινήσεων
 • Στις αντιληπτικές και μνημονικές λειτουργίες
 • Στην νοητική ανάπτυξη
 • Στην συμπεριφορά

Όσον αφορά τα μαθησιακά χαρακτηριστικά:

 • Αδύνατη βραχύχρονη μνήμη
 • Αδυναμίες στην κεντρική επεξεργασία, εδώ συναντάμε τις ανώτερες νοητικές λειτουργίες( σκέψη, συλλογισμός)
 • Δυσκολία στην ανάκληση προηγούμενων γνώσεων
 • Δυσκολία στον συνδυασμό συγγενών γνώσεων
 • Δυσκολία στην επιλογή κατάλληλης απάντησης

Προτεινόμενες Διδακτικές Αρχές 

 • Η παιδοκεντρική αρχή:  Πρόκειται για μια αρχή όπου είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν την διδασκαλία τους στο τι και πως μπορεί το κάθε παιδί να μάθει.
 • Η εγγύτητα στη ζωή: Οτιδήποτε διδάσκεται στα παιδιά με σοβαρές και μέτριες μαθησιακές δυσκολίες πρέπει πρώτον να μπορούν να το αντιληφθούν και δεύτερον πρέπει να είναι χρήσιμο στην ζωή τους. Αλλιώς χάνεται πολύτιμος χρόνος χωρίς όφελος.
 • Η εμπέδωση και η άσκηση: Για να κατακτηθεί και να γίνει βίωμα μία δεξιότητα ή γνώση χρειάζεται συνεχής επανάληψη και άσκηση.

Γίνεται αντιληπτό ότι κάθε παιδί ανεξαρτήτως δυσκολιών μπορεί να μάθει αρκεί να ακολουθηθούν αποτελεσματικοί τρόποι διδασκαλίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις αδυναμίες του κάθε μαθητή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κώστας Γ. Χρηστάκης, Ειδικός πάρεδρος (ε. τ.)του Π. Ι.(2011). Διδακτική προσέγγιση παιδιών και νέων με μέτριες και σοβαρές δυσκολίες μάθησης. Εκδόσεις: Διάδραση

Μπασκουρέλου Δήμητρα

Παιδαγωγός

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση