Δυσκολίες μάθησης ή Μαθησιακές Δυσκολίες;

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη συζήτηση για την ύπαρξη ή όχι των μαθησιακών δυσκολιών . Πολλοί τολμούν και μιλούν για βιομηχανία διαγνώσεων μαθησιακών δυσκολιών, χωρίς να έχουν προσδιορίσει το τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες και χωρίς να έχουν επεξεργαστεί τη διαφοροποίηση  των εννοιών δυσκολίες μάθησης και μαθησιακών δυσκολιών.

Η επιστημονική βιβλιογραφία προσδιορίζει την ειδοποιό διαφορά που σχετίζεται με το βαθμό δυσκολιών και το πόσο επηρεάζει συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης (Πολυχρόνη, 2011). Υπογραμμίζεται λοιπόν ότι οι δυσκολίες μάθησης αποτελούν μία γενική κατηγορία , ενώ οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μία υποκατηγορία.

Ο ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών μπορεί να προσδιορίσει με τον καλύτερο τρόπο τα χαρακτηριστικά των παιδιών που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και να αναδείξει τη διαφορά τους από τα παιδιά που εμφανίζουν δυσκολίες μάθησης.  «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας  όρος ο οποίος αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται με σοβαρές δυσκολίες στην πρόσκτηση και τη χρήση του λόγου, την ανάγνωση, τη γραφή, τη λογική σκέψη και τα μαθηματικά. Αυτές οι διαταραχές είναι εγγενείς, θεωρείται ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και ενδέχεται να εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.» (Πολυχρόνη, 2011).

Γίνεται κατανοητό λοιπόν  ότι οι μαθησιακές δυσκολίες σχετίζονται με δυσκολίες σε συγκεκριμένους αναπτυξιακούς τομείς που συνδέονται με ακαδημαϊκές ικανότητες.  Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι δυσκολίες είναι εγγενείς και παραμένουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Βασικός παράγοντας που πρέπει να προστεθεί είναι η απόκλιση ανάμεσα στον προφορικό και γραπτό τους λόγο, στοιχείο που σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία της αξιολόγησης τους και την επίδοση της.

Συμπερασματικά, μπορεί να γίνει μία διάκριση στην παρουσία δυσκολιών μάθησης και στην ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών με γνώμονα την μορφή των δυσκολιών που εμφανίζουν σε βασικούς τομείς ανάπτυξης, τη διάρκεια και το βαθμό που επηρεάζει τη λειτουργικότητα τους. Μέσα από την παρατήρηση, την καταγραφή και την αξιολόγηση οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και το υποστηρικτικό περιβάλλον μπορεί να διερευνήσει την ύπαρξη ή μη των μαθησιακών δυσκολιών.

Δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες όλοι οι μαθητές που δυσκολεύονται στο σχολείο και στα γνωστικά αντικείμενα! Δεν παράγονται προϊόντα μαθησιακών δυσκολιών,  όπως υποστηρίζουν κάποιοι μέσα από τη λεγόμενη  δικιά τους βιομηχανία των μαθησιακών δυσκολιών . Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες βρίσκονταν , βρίσκονται και θα βρίσκονται μέσα στις σχολικές τάξεις! Χρειάζεται να εντοπιστούν, να υποστηριχθούν και να τους δοθεί η δυνατότητα μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης να βελτιώσουν τις δεξιότητες στους αναπτυξιακούς τομείς που υπολείπονται.

 

Ας δώσουμε στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, όλες τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να δημιουργήσουν τη δική τους ΄΄βιομηχανία΄΄ στη ζωή τους!!

 

Βιβλιογραφία

Πολυχρόνη Φ. (2011).Ειδικές ΜαθησιακέςΔυσκολίες, Αθήνα, Πεδίο

 

Μάρθα Ι.Ηλιοπούλου

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλόλογος

MA Special Education/B.T.E.C Edexcel

Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών

 

Τατσώνα  Α.  Βικτωρία

Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής

Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση